Nyheter

Nu införs besöksförbud på våra äldreboenden

2020-04-01

Regeringen har beslutat om besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft idag, 1 april.

Besöksförbudet införs för att de som bor på våra äldreboenden är de som mest behöver skyddas från coronaviruset. Förbudet innebär att inga besök får göras på boenden av utomstående eller anhöriga. Enstaka fall, där det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag, kan beviljas besök.

Vi har stor förståelse för att besöksförbudet påverkar många äldre och anhöriga som vill träffa varandra. I nuläget behöver vi prioritera att i största möjligaste mån skydda hälsan hos de som är mest sårbara. Våra vård- och omsorgsboenden kommer att göra allt för att underlätta kommunikationen mellan anhöriga och boendet.

Förbudet gäller till och med den 30 juni 2020.

Om du är berörd av beslutet och har frågor vänd dig till: 
Kontaktcenter 08-5230 10 00 kontaktcenter@sodertalje.se