Nyheter

Nu kan du som är 80 år och äldre boka tredje dosen vaccin

2021-10-05

I dag, den 5 oktober, kan personer som är födda 1941 eller tidigare boka sin tredje dos vaccin mot covid-19, om det gått minst sex månader sedan de fått andra dosen vaccin.

– Det är mycket glädjande att bokningen nu har börjat och att vi successivt kan ge de över 80 år en tredje dos vaccin för att stärka det långsiktiga skyddet, säger vaccinsamordnare Magnus Thyberg.

Under veckan påbörjar Region Stockholm även vaccinationer av de som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO). Invånare med hemsjukvård kommer att få ett vaccinationserbjudande direkt från Region Stockholm via sin vårdgivare.

Den som önskar vaccinera sig på sin vårdcentral kommer kunna göra det från och med 18 oktober.

Region Stockholm kontaktar personer som är 80 år eller äldre

Regionen Stockholm har skickat sms till de 34 852 till personer som är födda 1941 och tidigare som önskat kommunikation genom sms, och som fått andra dosen vaccin för minst sex månader sedan.

Inom ett par veckor skickas även ett brev ut med information om hur man boka sin vaccinationstid. Brevet som de som är 80 år eller äldre får hemskickat är skrivet på svenska och engelska men innehåller också kortare information på åtta andra språk – arabiska, persiska, somaliska, tigrinja, polska, ryska, finska och spanska – för att nå ut till alla invånare.

Mer information på Region Stockholms webbplats