Nyheter

Ny miljö- och klimatstrategi har antagits

2022-10-04

Södertälje kommun har antagit en ny miljö- och klimatstrategi för 2022 - 2030. Strategin är vägledande för kommunens arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Den utgår från Agenda 2030, som är den globala agendan för hållbar utveckling, och kommunens styrdokument Mål och budget.

Strategin ger en gemensam riktning för kommunens långsiktiga miljö- och klimatarbete genom att sätta mål för 2030:

 

Det önskade läget år 2030 är att alla kan leva och verka i ett hållbart och attraktivt Södertälje. För att uppnå det så behövs ett robust, klimatneutralt, grönt och cirkulärt Södertälje.

 

Att Södertälje ska vara robust, klimatneutralt, grönt och cirkulärt innebär att Södertälje blir ett samhälle som kan hantera ett förändrat klimat, inte generar några utsläpp av växthusgaser och har långsiktigt hållbara ekosystem samt där resurser används effektivt i giftfria och cirkulära flöden.

Alla i Södertälje kommun ska vara med och bidra till att det önskade läget uppnås. Genom strategin vill hela kommunen föregå med gott exempel samt ge förutsättningar för medborgare och verksamma att leva så hållbart och hälsosamt möjligt.

Från strategi till verklighet

Arbetet med att nå det önskade läget sker inom ordinarie verksamhet.

- Södertälje ska år 2030 vara en hållbar och attraktiv kommun att leva och verka i. Alla i kommunen behöver nu hjälpas åt för att vi ska nå detta viktiga mål. För att få vägledning och inspiration i detta arbete finns nu den nya miljö- & klimatstrategin, säger Stefan Hollmark, stadsdirektör i Södertälje kommun.

Här kan du läsa den nya miljö- och klimatstrategin, under miljö och klimat.