Nyheter

Ny myndighet placeras i Södertälje

2022-03-04

Arbetet mot organiserad brottslighet och välfärdsbrott ska stärkas. Därför inrättar regeringen en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten, som startar sin verksamhet i Södertälje den 1 januari 2024.

Placeringen i Södertälje beror på att kommunen så framgångsrikt har arbetat mot organiserad brottslighet under en lång tid.

Utbetalningsmyndigheten kommer ha två huvudsakliga uppgifter. Den ena är att betala ut förmåner och stöd, till exempel sjukpenning, bostadsbidrag och pensioner. Den andra uppgiften är att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, alltså att hitta personer som olagligt utnyttjar våra system. Genom att ta del av och sambearbeta uppgifter från bland annat myndigheter och arbetslöshetskassor kommer Utbetalningsmyndigheten kunna upptäcka felaktiga utbetalningar som är svåra att upptäcka i dag.

– Det här är bra för Södertälje och det känns helt rätt att myndigheten placeras här hos oss. Vår kommun var den första som började arbeta systematiskt mot välfärdsbrottslighet, säger Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande.

Det blir den första statliga myndigheten som får sitt säte i Södertälje och det beräknas ge 70-80 nya arbetstillfällen. Den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2024.