Nyheter

Ny samordnare ska arbeta mot våld i nära relationer

2021-10-07

Södertälje kommun har en ny samordnare mot våld i nära relationer, Johannes Evers Gester. Han kommer närmast från Regeringskansliet där han arbetat med sakfrågan.

Johannes Evers Gester är placerad på socialkontoret men arbetar för hela kommunen:
- Jag tycker att det är jättespännande att jobba lokalt efter att ha jobbat nationellt i flera år.

Han har bara jobbat här i en dryg månad och det är mycket som är nytt, men arbetet har börjat ta form:

- ­­Relationsvåldscenter är en central del av mitt arbete. För mig är kommunens förebyggande arbete viktigt och jag ämnar närma mig verksamheter där bland annat barn och ungdomar finns. Arbetet handlar även om att ha kontakt med olika myndigheter ochtill exempel Telge bostäder. Avseende våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck måste vi hjälpas åt att bryta tystnadskulturen för att få mörkertalen att försvinna.

Handlingsplan mot våld

Södertälje kommun har en handlingsplan mot våld som ligger till grund för arbetet. Det övergripande målet är att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra. Syftet med planen är att utveckla arbete samt synliggöra, motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Planen syftar också till att uppmärksamma våldsutsatthet hos särskilt sårbara grupper. Till planen hör en styrgrupp som består av resultatområdeschefer. Den fungerar som bollplank och uppföljningsorgan.

- Södertälje kommun är en kommun i framkant när det kommer till hur arbetet med det återfallsförebyggande arbetet mot våld ser ut. Även det våldsförebyggande arbetet riktat mot unga ser lovande ut, vilket är jätteviktigt och nödvändigt för att nå jämställdhet, säger Johannes Evers Gester.

Närmast på agendan ligger en vecka fri från våld. Det är en temavecka mot våld i nära relation med ursprung från FN. Kampanjen syftar till att uppmana hela världen att manifestera och uppmärksamma våld mot kvinnor. Kommunen arrangerar tillsammans med Samordningsförbundet lunchwebbinarier den sista veckan i november. Bland annat är Ronnaskolan och Relationsvåldscenter  inbjudna som talare för att berätta om sina förebyggande verksamheter.  

Länk till handlingsplanen mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2023