Nyheter

Ny utbildningsdirektör i Södertälje

2022-10-28

Södertälje kommuns nya utbildningsdirektör heter Ingela Hamlin. Hon har lång erfarenhet av att arbeta som chef och ledare i skolans värld, både inom friskola och kommunal skola, som lärare, rektor, kvalitets- och regionchef. Hon kommer närmast från en tjänst som förvaltningschef för Barn och ungdomsförvaltningen i Sigtuna kommun.

- Jag drivs av övertygelsen om att utbildning är livsviktigt för de barn och ungdomar som idag finns i våra förskolor och skolor, men också för vår gemensamma framtid och för demokratin, säger Ingela Hamlin. I rollen som utbildningsdirektör får jag nu möjligheten att bygga vidare på de goda strukturer som redan finns i Södertälje kring systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Jag hoppas förstås också kunna bidra till ett fortsatt utvecklingsarbete framåt när det gäller att utveckla undervisningens kvalitet och därmed förbättra kunskapsresultaten. Att ha förmånen att arbeta med frågor som är av avgörande betydelse för en hållbar samhällsutveckling är stimulerande och ger arbetet mening.

- Jag är väldigt glad över den här rekryteringen, säger stadsdirektör Stefan Hollmark. Ingela Hamlin brinner för alla barns rätt till en god utbildning. Jag är övertygad om att hennes långa erfarenhet från skolvärlden tillsammans med hennes engagemang och drivkraft kommer att få skolresultaten i Södertälje att fortsätta utvecklas i en positiv riktning.

Ingela Hamlin tillträder sin nya tjänst som utbildningsdirektör i början av nästa år.