Nyheter

Nya statliga miljoner till Södertälje kommun

2020-04-03

Södertälje kommun har redan tidigare fått besked om ett tillskott på drygt 45 miljoner kronor efter beslut i riksdag. Med det nya krispaket som presenterades av regeringen torsdagen den 2 april 2020, får kommunen ytterligare cirka 100 miljoner kronor.

Kommunens politiska ledning; socialdemokraterna, kristdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet – har beslutat att totalt 35 miljoner kronor ska användas för att förstärka kommunens verksamheter. 110 miljoner kronor reserveras tills vidare för att användas till att upprätthålla välfärdsverksamheterna även när till exempel skatteintäkter minskar.

Förstärkning av skola och äldreomsorg

Pengarna innebär en ramförstärkning till två prioriterade områden – skolan och äldreomsorgen, som nu värnas i en orolig tid. 15 miljoner kronor går till skolan och 12 miljoner kronor till äldreomsorgen, verksamheterna kan räkna med att tillskottet ligger kvar under kommande år.

Stöd till sommaraktiviteter

Utöver detta går under 2020 totalt 8 miljoner kronor i tillfälligt stöd till:

  • sommaraktiviteter för barn och unga
  • kommunens miljö- och klimatarbete
  • struktur- och exploateringsplaner
  • socialt förebyggande arbete.
  • budgeten för arrangemang förstärks, och det skapas en pott ur vilken föreningar och organisationer kan ansöka om medel till integrationsfrämjande insatser.

Läs mer om beslutet

2 april 2020 - Ytterligare tillskott till kommuner och regioner