Nyheter

Nya tider för att testa sig för covid-19 i bostadsområden

En person med munskydd håller i en bomullspinne med sina handskar.

2021-03-15

Observera att det nu är nya tider för Region Stockholms provtagning för covid-19 i bostadsområden runt om i Södertälje. Provtagningen sker i tält i Geneta, Ronna och Hovsjö.

Personer med symtom på covid-19 kan ta med sig legitimation och gå till en av provtagningsenheterna där flerspråkig sjukvårdsutbildad personal tar ett PCR-test på ett smittsäkert sätt. Provtagningen sker i Region Stockholms regi.

Nya tider och platser för testtagning:

  • Geneta: Parkeringen vid Wasa sporthall, Prosten Linders väg 2, NYTT: endast torsdagar, kl 09.00-16.00
  • Ronna: Fotbollsplanen vid Rösberga förskola och Ronna fritidsgård, Svedjevägen 21, NYTT: endast fredagar, kl 09.00-16.00
  • Hovsjö: Parkeringen vid Hovsjö Hub, Gröndalsvägen 1, onsdagar, kl 09.00-16.00

I väntan på vaccin har det funnits stort behov av att arbeta utåtriktat och uppsökande samt på olika språk med provtagningen, enligt Region Stockholm.

För att undvika trafikstockningar, är det viktigt att i den mån det går, ta sig till tälten till fots.

Läs det tidigare pressmeddelandet från Region Stockholm om provtagningstälten.