Nyheter omsorg och socialt stöd


Missbruks- och beroendevården i Södertälje enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser 2017

2018-05-28: Personer som bor i Södertälje kan vända sig till socialtjänsten för att få stöd och behandling vid problem med missbruk, beroende eller psykisk ohälsa. Statistik om typ av insatser rapporteras in till Socialstyrelsen som sammanställer uppgifterna i öppna jämförelser för socialtjänsten som släpptes nyligen. Läs mer >


Södertäljes godaste mockarutor finns på Café Monsunen

2018-05-22: Café Monsunen ligger i lokaler på vård- och omsorgsboendet Mariekällgården, ett stenkast ifrån Södertälje Centrum, och är en av kommunens dagliga verksamheter för personer med olika former av funktionsnedsättning. Här arbetar 12 arbetstagare och två och en halv arbetshandledare med att driva runt fiket i vilket det ingår att baka, tillaga enklare lunchrätter, ta hand om lokalerna och sköta försäljningen. Utöver att driva fiket tar de även hand om en mobil kioskvagn som de åker med till ett par av kommunens särskilda boenden och säljer bland annat hygienartiklar och godis. Läs mer >


Brister i upprättande av samt innehåll i genomförandeplaner inom hemtjänsten - äldresomsorgsnämnden anmäler sig själva

2018-05-18: Äldreomsorgsnämnden i Södertälje kommun Lex Sarah-anmäler en enhet inom kommunens hemtjänst efter att brister i upprättande av genomförandeplaner samt brister i innehållet i de genomförandeplaner som upprättats har hittats vid en granskning. Läs mer >


Kom och träffa oss på seniormässan!

2018-05-17: För första gången besöker senioreventet News55 Södertälje. Självklart finns vi på plats – och vi ser fram emot att prata med dig! Läs mer >


Lyckad workshop om framtidens anhörigstöd – flera goda idéer startar upp inom kort

2018-05-07: Södertälje kommun bjöd tillsammans med Nestor FoU in till en workshop med fokus på hur kommunen kan utveckla stödet till den som vårdar eller hjälper en anhörig till följd av hög ålder, långvarig sjukdom eller funktionshinder. Eftermiddagen fylldes av spännande diskussioner mellan anhöriga, politiker, tjänstemän samt representanter från organisationer och resulterade i många goda förslag. Läs mer >


Statsminister Stefan Lövén bjöd in till pressträff på Heijkensköldska vård- och omsorgsboende i Södertälje kommun

2018-05-01: Statsminister Stefan Lövén inledde 1 maj med att besöka Heijkensköldska vård- och omsorgsboende i Södertälje kommun där han presenterade delar av regeringens satsningar inom bland annat äldreomsorgen.                                                 - Vi är väldigt glada och stolta över att statsministern valde att komma till oss idag, säger Mats Karlsson, resultatområdeschef för äldreomsorgen i Södertälje kommun, och att vi fick visa upp vår fina verksamhet. Läs mer >


Barn och ungdom i samarbete med Södertörn högskola

2018-04-30: Socialtjänsten barn och ungdom i Södertälje kommun har sedan en tid tillbaka ett väl utvecklat studiebesöksprogram för socionomstudenter. I år har konceptet utvecklats och studiebesöket ingår nu som en del i delkursen Utsatta grupper i segregerade miljöer. Läs mer >


Nu är antivåldcenter, mansmottagningen och fältassistenterna hbtq-certifierade

2018-04-10: Idag samlades alla medarbetare inom antivåldcenter, mansmottagningen och fältassistenterna i stadshuset för att under högtidliga former ta emot diplom från RFSL för genomförd utbildning. Läs mer >


omsorgspersonal med en äldre man
Upphandling av hemtjänst inleds

2018-03-29: Kommunens avtal med utförare av hemtjänst löper ut i slutet av 2017. En ny upphandling därför inletts. Intresserade leverantörer för kommande avtalsperiod kan nu lägga anbud. Nuvarande leverantörer kvarstår november ut. Läs mer >


Delegation från GREVIO besöker Antivåldcenter

2018-03-26: Tisdag den 27 mars besöker en delegation från GREVIO antivåldcenter. GREVIO är en expertgrupp ansluten till Istanbul-konventionen, som är det första juridiskt bindande regionala instrument om våld mot kvinnor i Europa som skrivits under av flera av Europas länder. Under deras besök vill de ta del av hur vi tar ansvar för att arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Läs mer >