Nyheter omsorg och socialt stöd


Ersta diakoni avecklar sin hemtjänst

2017-08-31: Kommunen har ett avtal om utförande av hemtjänst med Ersta diakoni. Bolaget upphör som leverantör av hemtjänst till kommunen i och med att avtalet löper ut i november2017. Läs mer >


Förslag att avveckla vård- och omsorgsboendet Solgläntan – ersätts av nytt boende

2017-08-18: Den 28 augusti föreslås Äldreomsorgsnämnden fatta beslut om att avveckla vård- och omsorgsboendet Solgläntan i Södertälje kommun. Läs mer >


Turbundna resor under hösten

2017-08-17: Från och med 19 augusti 2017 kommer Södertälje taxi köra kommunens turbundna resor. Läs mer >


Öppna jämförelser av socialtjänsten presenterades igår

2017-06-16: God tillgänglighet till socialtjänsten, bra uppföljning av insatser samt tar in brukares erfarenheter i utvecklingsarbetet, men brister i den interna samordningen. Det är några av resultaten i Socialstyrelsens öppna jämförelser som publicerades igår. Läs mer >


Mansmottagningen får pengar

2017-05-18: Mansmottagningen i Södertälje kommun tilldelas ett bidrag från Socialstyrelsen till att utveckla sin verksamhet. Tillskottet är välkommet, idag arbetar en person i verksamheten. – Med de här medlen kan vi ta in en till resurs och stärka kompetensen för att ytterligare förbättra stödet, säger Kari Rooth, kommunens samordnare kvinnofrid/våld i nära relationer. Läs mer >


Färre rapporterade ärenden till IVO under första kvartalet 2017

2017-05-10: När kommunen fattar beslut om att bevilja bistånd till barn, unga, äldre och personer med behov av någon form av insats ska beslutet verkställas inom skälig tid. Om insatsen inte inleds inom tre månader ska ärendet rapporteras till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Statistik från årets första kvartal visar att det är färre rapporterade ärenden till IVO under första kvartalet 2017 jämfört med föregående kvartal 2016. Läs mer >


Nu utvecklar vi Bergviks mötesplats för äldre

2017-04-24: Bergviks värdshus avvecklas i sin nuvarande form. Istället utvecklas den öppna mötesplatsen som bedrivs på Bergvik. Ambitionen är att locka boenden i närområdet till mötesplatsen. Läs mer >


omsorgspersonal med en äldre man
Södertälje kommun inför mobil hemtjänst

2017-03-31: Mobil hemtjänst innebär att hemtjänstpersonalen går från att ha information om vad som ska göras på papper till att direkt ha den i telefonen. I telefonen kommer hemtjänsten få veta vad de ska göra och tillsammans med personen som har hemtjänst bestämma hur det ska genomföras. Läs mer >


Nu öppnar Södertäljes första familjecentral

2017-02-08: Fredagen 10 februari invigs Södertälje kommuns första familjecentral i Geneta centrum. Att alla barn ska ha bra uppväxtvillkor är Södertälje kommuns första prioritet. Genom uppstarten av Södertälje kommuns och Stockholms landstings första familjecentral ges möjligheter att jobba förebyggande för att påverka barns uppväxtvillkor. Läs mer >