Nyheter omsorg och socialt stöd

Antikroppstest erbjuds till vissa medarbetare

2020-06-03

Medarbetare på LSS-boenden samt vård- och omsorgsboende vid Södertälje kommun erbjuds nu ett antikroppstest för att ta reda på om de har haft covid-19.

Det är Region Stockholm som beslutat att erbjuda antikroppstestet till dessa prioriterade grupper. Prioritering måste ske eftersom det ännu är begränsat med kapacitet för att analysera testerna.

Testet är frivilligt och erbjudandet gäller tillsvidareanställda samt visstidsanställda/timanställda i kommunal eller privat regi, som arbetar på LSS-boenden samt vård- och omsorgsboende.

De medarbetare som väljer att genomföra testet och får ett svar om de har antikroppar mot covid-19 ändå måste ändå fortsätta följa alla rekommendationer. Risken att bli sjuk eller att föra smitta vidare från en smittad person till en annan kan inte uteslutas. Rådet att stanna hemma vid sjukdomssymtom gäller fortfarande och även att undvika närkontakt med riskgrupper. Det här är för att man ännu vet för lite om hur viruset fungerar.

Provtagningen är en viktig del i arbetet mot covid-19. Resultaten används sedan tillsammans med andra studier för att bättre ta hand om de som är sjuka, förebygga smittspridning och skaffa mer kunskap om hur sjukdomen sprids.