Nyheter omsorg och socialt stöd

Bryt inte smittskyddet för äldreboenden

2020-06-23

Har du en anhörig på ett äldreboende, var försiktig vid fysiska möten. Tänk på att besöksförbud till boendet och social distansering vid besök utomhus har införts för att skydda din anhörige från att utsättas för smitta. Kommunen vädjar därför till anhöriga att respektera besöksförbudet och upprätthålla tvåmetersregeln vid kontakter utomhus.

Regeringen har beslutat att förlänga besöksförbudet till och med 31 augusti 2020. Förbudet innebär att inga besök får göras inomhus på boenden av utomstående eller anhöriga.

Det är självklart viktigt för anhöriga att kunna hålla kontakten med familjemedlemmar som bor på kommunens äldreboenden. Om ni träffar era anhöriga utomhus är det mycket viktigt att hålla avstånd (2 meter) och inte kramas. Tyvärr ser vi att alla anhöriga inte förmår hålla social distansering när de träffas utomhus. Vi behöver alla hjälpas åt för att minimera risken för smittspridning – och därför är det oerhört viktigt att alla följer de regler som finns.

Kommunen rekommenderar även kontakter genom digitala hjälpmedel som Skype, Messenger, datorer, plattor och telefoner för att underlätta för anhöriga att kunna hålla kontakt med anhöriga digitalt. Det ser lite olika ut beroende på boende. För att underlätta skyddade utomhuskontakter kommer plexiglas monteras upp på uteplatser vid kommunens vård- och omsorgsboenden.

Undantag från besöksförbudet ges för besök vid livets slutskede men även då finns direktiv som ska följas. Det är endast ett begränsat antal anhöriga som kan komma på besök. Besöken måste föranmälas och innan samt under besöket kommer personalen på boendet att ge direktiv hur besöket ska gå till. Kontakta aktuellt boende för detaljerad information.