Nyheter omsorg och socialt stöd

Nu erbjuds provtagning för covid-19 för medarbetare inom hemtjänst och personlig assistans

2020-05-19

Nu erbjuds provtagning för covid-19 för medarbetare inom hemtjänst och personlig assistans som är sjukskrivna hemma med symtom.

Egenprovtagning för covid-19 hos medarbetare inom vård och omsorg har sedan en tid erbjudits sjukskrivna medarbetare inom särskilda boenden för äldre samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Nu skalas kapaciteten upp för provtagning och därmed kan även medarbetare som arbetar inom hemtjänst och personliga assistans provta sig hemma.

Provtagning är möjlig för tillsvidareanställda såväl som för visstidsanställda/timanställda både i offentlig och i privat regi i Stockholms län och gäller dem som varit sjukskrivna med symtom som hosta, snuva och/eller feber/sjukdomskänsla i minst 24 timmar.

Det är Region Stockholm som leder och styr arbetet med provtagningar.