Nyheter

Nyhetsbrev nr 2, torsdag 9 april

2020-04-09

Vad gör kommunen för att stötta i coronatider? Coronaviruset, covid-19, drabbar oss alla på olika sätt och får en stor påverkan på våra liv. Södertälje kommun följer utvecklingen noggrant. Dagligen fattar vi beslut dels om åtgärder som är nödvändiga för att lindra och motverka effekter av coronaviruset, dels om insatser för att sprida information för att hindra smittspridning.

Vi gör ett löpande nyhetsbrev med ett urval av alla de åtgärder som genomförs i Södertälje kommun.

Länk till tidigare nyhetsbrev

Vill du ha nyhetsbrevet direkt i din mejlbox? Registrera dig här.

Det här är vårt andra nyhetsbrev.

Daglig verksamhet tillverkar visir

 • Flera kommunala dagliga verksamheter tillverkar nu skyddsvisir. Visiren levereras till äldreboenden, hemtjänsten och övriga verksamheter inom omsorgskontoret. Skyddsvisiren tillverkas av overheadfilm, resårband och självhäftande skumgummilist. De ger våra medarbetare en tryggare vårdsituation i kontakt med våra vårdtagare. Tillverkning fortgår även hos Tom Tits Experiment med deras och Arbetsmarknadscentrums personal. Totalt har det levererats mer än
  3 500 skyddsvisir till Södertälje sjukhus, äldreboenden, hemtjänsten och övriga verksamheter inom omsorgskontoret.

Vård och omsorg anpassas

 • Omsorgskontoret arbetar med att skapa en bra situation för både våra brukare och våra medarbetare i denna komplicerade situation. Vi följer aktuella direktiv och förändrade sådana från Folkhälsomyndigheten om hur vi ska förhålla oss till smittan. Vi har skapat rutiner och riktlinjer för att göra våra arbetssätt så säkra som möjligt för våra medarbetare och för att skapa en trygg tillvaro för våra brukare.

 • Våra medarbetare använder sig alltid av grundläggande hygienrutiner vid varje besök och har tillgång till den skyddsutrustning som rekommenderas vid misstanke om eller vid konstaterad smitta. Vi arbetar nu med att våra medarbetare får utbildning om olika vårdsituationer, när dessa kräver skyddsutrustning och hur utrustningen ska användas.

 • I dagsläget har vi skyddsutrustning till våra enheter och vi får också regelbundna leveranser. Socialstyrelsen ska säkra vår tillgång till skyddsutrustning om kommunens kapacitet inte räcker till. Vi rapporterar vårt akuta behov till myndigheten varannan dag.

 • Våra medarbetare uppmanas att stanna hemma om de insjuknar eller har symtom som feber, snuva, hosta, andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk. De ska stanna hemma tills de varit symtomfria minst två dagar. Om en medarbetare misstänker smitta hos en vårdtagare, kommer medarbetaren att se till att den smittade får rätt vård. Läs Facebookinlägget om hur vård och omsorg anpassas

Kommunen har startat en kompetensbank

 • Vi behöver samla kompetenser för att stötta våra samhällskritiska verksamheter. Beroende på hur bemanningen ser ut till följd av coronavirusets effekter kan vi behöva vikarier och extra personal under kortare perioder. Om du idag jobbar, är permitterad eller har jobbat inom bland annat pedagogiskt arbete, kök, vård och omsorg vill vi gärna att du anmäler dig. Se mer detaljer här

Kommunen stödjer företagen

Kommunen fortsätter sprida information på många språk

 • För att hindra smittspridning fortsätter kommunen arbetet med att sprida information på svenska och andra språk. Kommunen har nu tagit fram nya filmer till en större målgrupp på en rad språk. Filmerna sprider vi på Facebook och Instagram. Här har du ett exempel på inlägg.

 • Denna vecka fortsätter vi att sprida information från 1177 och Region Stockholm på olika språk. Telge bostäder sätter upp affischer i portar. Även kommunen har satt upp information i Ronna, Lina, Geneta, Hovsjö, Fornhöjden och i Södertälje centrum. Här kan du se informationen på olika språk på vår webbplats.  

Biblioteken utökar sin service

 • Biblioteken i Södertälje gör sig tillgängliga på nya sätt under coronatider. Personer över 70 år kan få böcker hemlevererade och antalet e-böcker, e-ljudböcker och e-filmer har fördubblats.
  Lånetiderna förlängts från fyra till sex veckor och det går att göra fler omlån. Erbjudandena gäller i en första fas fram till den 14 juni 2020. Läs nyheten Biblioteken erbjuder flera nya tjänster

Vi söker vikarier till omsorgskontoret

 • Kommunen behöver fortfarande fler vikarier. Har du möjlighet och är utbildad undersköterska eller har tidigare erfarenheter av att arbeta inom vård och omsorg så skicka gärna en intresseanmälan. Läs mer under Vikarier vård- och omsorg 

Många aktiviteter möjliga trots coronavirus

 • Det finns flera platser och aktiviteter som är öppna, som förnöjer och förgyller, däribland utegym, simhallar, Torekällberget med handelsboden, ponnyridning och äggjakt. Naturligtvis finns även den vackra naturen utanför Södertälje med allt från fågeltorn till vandringsleder genom skogar och förbi vattendrag. Här kan du hitta mer samlad information

Kommunens krisledning styr krisarbetet

 • Kommunfullmäktige har med bakgrund av coronaepidemin beslutat att nämndemöten kan hållas digitalt. Kommunfullmäktige tog också beslut om att det är tillåtet att ha färre ledamöter på plats än det vanliga antalet, 65. Besluten gäller under coronaepidemin.
 • Den politiska ledningen i kommunen behöver vara uppdaterad kring coronaviruset, för att kunna fatta snabba, nödvändiga beslut. Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner har därför aktiverat krisledningsnämnden som består av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare.

 • Stadsdirektör Rickard Sundbom har aktiverat en krisledningsstab som träffas dagligen för att samordna alla verksamheter inom kommunkoncernen – den kommunala förvaltningen och Telgebolagen. Det behövs för att kunna fatta snabba beslut, samordna resurser och följa effekterna av coronavirusets spridning. Krisarbetet handlar om att bidra med resurser där behovet är som störst och för att samhällskritisk verksamhet ska kunna fortsätta trots krisläget. Läs nyheten Krisledningsnämnden aktiverad med anledning av coronaviruset