Nyheter

Nyhetsbrev nr 3, fredag 17 april

2020-04-17

Vad gör kommunen för att stötta i coronatider? Coronaviruset, covid-19, drabbar oss alla på olika sätt och får en stor påverkan på våra liv. Södertälje kommun följer noggrant utvecklingen. Dagligen fattar vi beslut, om åtgärder som är nödvändiga för att lindra och motverka effekter av coronaviruset, och om insatser för att sprida information som kan hindra smittspridning.

Vi gör ett löpande nyhetsbrev med ett urval av åtgärder som genomförs i Södertälje kommun. Vi hänvisar också till viktig information via andra aktörer, som till exempel stödlinjer kopplade till corona.

Här hittar du tidigare nyhetsbrev
Ladda ned: Här kan du ladda ned Nyhetsbrev nr 3 som en PDF (171 kB)

Vill du ha nyhetsbrevet direkt i din mejlbox? Registrera dig här.

Inget traditionellt studentfirande i länets kommunala gymnasieskolor

 • De kommunala gymnasieskolorna i Södertälje kommun ställer in allt traditionellt studentfirande. Till det räknas utspring, stora samlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi. Utbildningscheferna i Stockholms län har beslutat detta gemensamt. Gymnasieskolorna bedömer att de inte kan fira traditionellt utan risk för att covid-19 sprids. Länk till nyheten på kommunens webbplats


Grundskolor ska fira avslutningar säkrare

 • Alla kommunens grundskolor kommer hålla avslutning klassvis på skolan utan vårdnadshavare. Vårdnadshavare kan hämta barnen utomhus efteråt. En fin och vacker avslutningslunch klassvis på skolan ersätter olika sorters avslutningsfester för årskurs 9. Det här meddelade grundskolechefen vårdnadshavare i veckan.

Lämning och hämtning utomhus vid förskolorna

 • De allra flesta förskolor i kommunen tar emot barnen utomhus från kl. 7.30. Pedagoger tar emot barn som kommer tidigare, vid dörren. Så här gör man för att undvika att vårdnadshavare är inomhus och på så ökar risken att covid-19 sprids. Förskolorna har så många aktiviteter som möjligt utomhus. Aktiviteter inomhus sker i mindre grupper. Vid de flesta förskolorna äter och vilar barnen inomhus. Vårdnadshavare hämtar också barnen utomhus. Friska barn och pedagoger är varmt välkomna till verksamheten, meddelade förskolechefen i kommunen vårdnadshavare i veckan.


Information till livsmedelsbutiker, restauranger och caféer

 • Miljökontoret har skickat ut skriftliga tips och råd till dem som driver livsmedelsbutik, restaurang eller café i kommunen. Det handlar om vad företagare kan göra för att förhindra smitta av coronaviruset. Exempelvis: 1. Ordna så att kunder inte behöver köa nära varandra. Kunder ska kunna hålla gott avstånd till varandra. 2. Skylta för att påminna kunderna om vad de kan göra för att minska smittspridning. Informationen finns även på kommunens webbplats på svenska och arabiska.

Fira försiktigt - valborgsfirande får vänta

 • Coronaviruset innebär att vi får hitta alternativa sätt att fira våra högtider. Vi uppmanar dig att fira med dem du bor med och att inte umgås i stora samlingar. En variant på firande kommer Södertälje City att anordna. I år blir det inget firande i Stadsparken, istället arrangeras Valborg på distans. Här kommer det att finnas mer information


Fältarbetarna sträcker ut en extra hand

 • Fältarbetarna i Södertälje riktar sig till kommunens ungdomar på sociala medier. ”Vi vill säga att vi finns här för er, på distans ni kan alltid ringa till oss, sms:a eller skriva ett dm (direktmeddelande). Självklart beroende på situation så kan vi mötas upp, ta en promenad ute i det friska (Walk and talk). Hoppas ni alla tar hand om er och återigen, sköt er hygien och tänk på varandra.” Se mer information från Facebook. Se även inlägg från Instagram.


Kommunen tackar för material till skyddsvisir

 • Tack vare gåvor har flera tusen visir gått att tillverka till vården. Och tillverkningen fortsätter. Vi önskar att vi kunde tacka personligen för allt material som privatpersoner har kommit med. Många förskolor och skolor har också bidragit med material. Företag har kunnat avvara material eller hjälpt till på andra sätt. Exempel bland flera är Scania som har gett oss overheadfilm, Norfloor som har avvarat självhäftande skumgummilist, Park Hotell som har tagit emot material åt oss och O.P. Nilsson Plastemballage AB som har skänkt plastpåsar för att kunna packa visiren styckvis. Tack vare alla gåvor har vårdpersonalen kunnat skydda sig i sitt arbete. Se inlägg på Facebook.

Kommunen har startat en kompetensbank

 • Vi behöver samla kompetenser för att stötta våra samhällskritiska verksamheter. Beroende på hur bemanningen ser ut till följd av coronavirusets effekter kan vi behöva vikarier och extra personal under kortare perioder. Om du idag jobbar, är permitterad eller har jobbat inom bland annat pedagogiskt arbete, kök, vård och omsorg vill vi gärna att du anmäler dig. Se mer detaljer här.


Vikarier till omsorgskontoret behövs fortfarande

 • Kommunen behöver fortfarande fler vikarier. Har du möjlighet och är utbildad undersköterska eller har tidigare erfarenheter av att arbeta inom vård och omsorg? Skicka gärna en intresseanmälan. Läs mer under Vikarier vård och omsorg.


Hjälp finns om du mår psykiskt dåligt

 • Det finns hjälp att få om du är drabbad av olika sorters psykisk ohälsa. Kanske känner du dig orolig eller nedstämd eller också lider du av mer allvarlig depression, ångestsyndrom eller schizofreni. Hälso- och sjukvården bör behandla de svårare formerna av psykisk ohälsa. Du som har en långvarig och allvarlig psykisk ohälsa kan få stöd och hjälp från kommunen. Alla stöd- och hjälpinsatser är till för att du ska kunna leva ett så oberoende och självständigt liv som möjligt. Både du som har psykiska besvär och du som är anhörig kan få stöd. Läs mer om psykisk ohälsa på kommunens webbplats. 

  Läs mer om psykisk ohälsa på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

 • Är du äldre och behöver någon att prata med? Då kan du ringa Äldrelinjen på tfn 020-222 233. Den har öppet på vardagar kl. 8–19 och helger kl. 10–16. Läs mer på mind.se
  Se inlägget på Facebook här.

Telgekoncernen anpassar servicen och träffas på distans

 • Bland annat utför Telge inga arbeten än akuta sådana i lägenheter eller lokaler där personer vistas. Man avböjer besök på Telges kontor och uppmanar all kontakt att ske via mejl och telefon. Dessutom informerar Telge att de i dagsläget inte hanterar andrahandsuthyrning och lägenhetsbyten. Akuta ärenden prioriteras. Viktigt att veta att det inte är några problem med vattenförsörjningen. Information finns även till företagare om anstånd med avgifter för vatten och avlopp, med mera. Se all information på Telges webbplats.

 • Telge informerar om att återvinningscentralen Returen nu även öppnar på söndagar kl.10.00–16.00 under april och maj. Tveta har sedan tidigare öppet på söndagar kl. 09.00–15.00. Se Facebookinlägg samt se på Telges webbplats om återvinningscentraler

  Den 5 maj är det dags för rullande återvinning. Telge Återvinning kommer ut med personal och bilar till 17 olika platser i kommunen. Den rullande återvinningen tar emot grovsopor, farligt avfall och saker till återbruk och second hand i dessa områden. Länk till information om rullande återvinning.

  Se även mer information om exempelvis vikten av att knyta soppåsar noga och annat på Telges webbplats.

 

Kommunens krisledning styr krisarbetet

 • Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner har aktiverat krisledningsnämnden som består av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare. Genom krisledningsnämnden kan den politiska ledningen uppdatera sig kring coronaviruset och fatta snabba, nödvändiga beslut.

 • Stadsdirektör Rickard Sundbom har aktiverat en krisledningsstab med dagliga möten för att samordna alla verksamheter inom kommunkoncernen – den kommunala förvaltningen och Telgebolagen. Det behövs för att kunna fatta snabba beslut, samordna resurser och följa effekterna av coronaviruset. Resurser går till att kunna fortsätta samhällskritisk verksamhet samt verksamheter med störst behov. Läs nyheten Krisledningsnämnden aktiverad med anledning av coronaviruset.

 • Kommunfullmäktige har med bakgrund av coronapandemin beslutat att nämndmöten kan hållas digitalt.

 • En politisk överenskommelse tillåter nu att ha 34 ledamöter på kommunfullmäktige i stället för det vanliga antalet, 65. Detta gäller under coronapandemin.