Nyheter

Nyhetsbrev nr 5, torsdag 30 april

2020-04-30

Vad gör kommunen för att stötta i coronatider? Coronaviruset, covid-19, drabbar oss alla på olika sätt och får en stor påverkan på våra liv. Södertälje kommun följer noggrant utvecklingen. Dagligen fattar vi beslut, om åtgärder som är nödvändiga för att lindra och motverka effekter av coronaviruset, och om insatser för att sprida information som kan hindra smittspridning.

Vi gör ett löpande nyhetsbrev med ett urval av åtgärder som genomförs i Södertälje kommun. Vi hänvisar också till viktig information via andra aktörer, som till exempel stödlinjer kopplade till corona.

Här hittar du tidigare nyhetsbrev

Vill du ha nyhetsbrevet direkt i din mejlbox? Registrera dig här. 

Här kan du ladda ner Nyhetsbrev nr 5.

Biblioteket utökar service till 70+

Från den 28 april, erbjuder biblioteken i Södertälje extraöppet på tre bibliotek för dig som är 70+ eller som tillhör en riskgrupp. Då finns det möjlighet att utanför ordinarie öppettider lämna tillbaka, låna och hämta reserverade böcker. Men alla med förkylningssymtom ska även i fortsättningen hålla sig hemma. 

Läs hela artikeln om service till 70+ på vår webbplats

Visstidsanställer vikarier inom äldreomsorgen

För att förhindra smittspridning och öka tryggheten inom äldreomsorgen anställer nu kommunen timvikarier för visstidsanställning. Detta är ett led i att öka grundbemanningen inom äldreomsorgen och att förbättra arbetsvillkoren för kommunens medarbetare.

Södertälje kommun driver sedan en tid tillbaka projektet förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen. Vi vill utveckla och testa metoder och åtgärder inom mindre delar av äldreomsorgen som sedan ska kunna spridas till hela äldreomsorgen. Effekterna av covid-19 snabbar på den utvecklingen.

Nya förutsättningar är nu viktiga för bemanning av äldreomsorgen, som att minska risken för smittspridning. Kommunen erbjuder flera av våra timvikarier inom äldreomsorgen visstidsanställning. Läs hela nyheten om anställning för att förhindra smittspridning.

Läs nyheten Kommunen anställer för att förhindra smittspridning

Drygt 110 kontroller av restauranger för att mota trängsel 

Miljökontoret har nu utfört drygt 110 kontroller för att se om restauranger följer myndigheternas rekommendationer på uppdrag av Smittskydd Stockholm. De flesta följer reglerna, många har god kontroll och viljan att rätta sig direkt efter inspektörernas påpekanden är stor. Inspektionerna är bara en ögonblicksbild och de fortsätter kontinuerligt att göras så länge de behövs.

Här kan du läsa tidigare nyhet om kontrollerna på restauranger på vår webbplats.

Här kan du läsa om coronainformation till företagare

Kommunen beskrev coronahanteringen på pressträff

Den 28 april höll Södertälje kommun en pressträff för att informera om nuläget i kommunen med anledning av spridningen av coronaviruset. Under konferensen fanns krisledningsnämndens presidium på plats med Boel Godner (S), Tage Gripenstam (C) och Alexander Rosenberg (M). Från tjänstemannasidan deltog stadsdirektör Rickard Sundbom, säkerhetschef och chef för krisledningsstaben Anna Flink, samt cheferna för omsorgs-, utbildnings- och miljökontoret. De gav alla en övergripande lägesbild av kommunens arbete med anledning av spridningen av coronaviruset.

– Vi är mitt uppe i smittspridningen. Detta är inte över, men vi har läget under kontroll. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det finns inga undantag för det, sa Boel Godner.

Läs mer på hantering av coronakrisen på vår webbplats och se pressträffen här.

Anmäl om du märker att barn far illa under social distansering

Finns det något barn i din närhet som far illa? Då bör du höra av dig till socialtjänsten. Barn kan fara illa av många skäl. Det kan till exempel handla om att du misstänker att barnet utsätts för våld eller att det inte får den mat eller den omvårdnad det behöver. Ring gärna och prata med dem som jobbar på barn och ungdom inom socialtjänsten om du tror att någon upp till 18 far illa. Du får vara anonym om du vill. Tel 08-523 038 08. Om du vill kan du också göra en skriftlig anmälan.

Läs nyheten Viktigt att anmäla om barn far illa

Öppet varje vardag på familjecentral från och med nästa vecka

Från och med nästa vecka har öppna förskolan på Geneta familjecentral verksamhet ute fem dagar i veckan. Den håller till på olika platser i familjecentralens närområde. Håll utkik efter förskollärarnas reflexvästar och deras skylt!

Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn upp till och med fem år. Förskollärare med lång erfarenhet av barn och föräldraskap arbetar här. Servicen är kostnadsfri. Du väljer själv när du vill komma under deras öppettider. De har sekretess och det går att ordna tolk.

Läs mer om vad Geneta familjecentral erbjuder.

Läs nyheten om öppna förskolan utomhus på vår webbplats.

Södertäljefestivalen ställs in för att prioritera hälsa och säkerhet

Södertäljefestivalen kommer inte genomföras i år. Pandemin och regeringens förbud mot allmänna sammankomster för fler än 50 personer gör att festivalen ställs in. Den brukar annars firas sista helgen i augusti. Hälsa och säkerhet är högsta prioritet just nu. I stället för festivalen planeras ett flertal mindre aktiviteter i stadskärnan som kan lanseras med kort varsel när samhället har öppnat igen.

Läs hela artikeln om Södertäljefestivalen på vår webbplats.

Vikarier till omsorgskontoret behövs fortfarande

Kommunen behöver fortfarande fler vikarier. Har du möjlighet och är utbildad undersköterska eller har tidigare erfarenheter av att arbeta inom vård och omsorg? Skicka gärna en intresseanmälan.

Läs mer under Vikarier vård och omsorg på vår webbplats.

Vi söker fortfarande folk till kommunens kompetensbank

Vi är fortfarande i behov av att samla på oss kompetenser för att stötta i våra samhällskritiska verksamheter. Beroende på hur vår personalbemanning ser ut till följd av coronavirusets effekter kan vi ha behov av vikarier och extra personal under kortare perioder.

Om du idag jobbar, är permitterad eller har jobbat inom någon av dessa arbetsområden: pedagogiskt arbete, kök, vård och omsorg, barnomsorg och fritidshem/gård, lokalvård, drift och service inom VA, el, fjärrvärme, stadsnät samt socialt arbete. Då vill vi gärna att du anmäler dig!

Anmäl via denna länk till vår tillfälliga kompetensbank

Kommun och sjukhus i nära samarbete under coronatider

Södertälje kommun och Södertälje sjukhus arbetar nära tillsammans under den pågående coronapandemin.
– Utan samarbetet hade vi inte kunnat erbjuda samma omhändertagande, säger sjukhusdirektör Christophe Pedroletti.

Samarbete har redan funnits mellan kommunen och sjukhuset men har nu snabbt lagt i en högre växel. Flödet av patienter från sjukhuset till speciella korttidsavdelningar som kommunen skapat på sina äldreboenden är något som både Christophe Pedroletti och kommunens säkerhetschef Anna Flink är stolta över.

Läs hela artikeln om samarbetet mellan kommun och sjukhus.

Thomas växlar mellan handling och förhandling i krisen

Ena dagen hjälper han hemtjänsten i det praktiska. Andra dagen möter han medlemmarna i den fackliga organisationen Vision i deras oro. Thomas Witting tycker det är viktigt att göra en insats där man har möjlighet. Han har växlat från konsulent vid socialkontoret och fackligt arbete till uppdrag från kommunens vård- och omsorgsenheter (läs mer om serviceteamet i en tidigare artikel) för att hjälpa till med praktiska arbetsinsatser.

Läs hela nyheten om arbetsskiftet på vår webbplats.

Stadsdirektören blev vårdbiträde i söndags

Stadsdirektör Rickard Sundbom arbetade i söndags som vårdbiträde på Artursbergs korttidsboende på covid-avdelning för äldre personer sjuka i covid-19.
– I söndags behövdes personal på Artursberg och jag hade möjlighet att göra ett pass. Det är alltid betydelsefullt som chef att se hur medarbetarna har det och tillsammans med dem göra en insats, som i detta fall för äldre som smittats med covid-19.

Han säger att det kändes tryggt och säkert att arbeta med kompetenta kollegor. De följde hygienrutinerna och nyttjade skyddsutrustning som uppfyller myndigheternas rekommendationer och riktlinjer, tillägger Rickard Sundbom.

SVT gjorde ett inslag med stadsdirektören och en medarbetare som arbetar på Artursberg. Se inslaget och läs artikeln på SVT:s webbplats.


I år blir det ingen vanlig valborg - fortsätt träffas digitalt, det räddar liv! 
(Länk till 1177 Vårdguidens facebook och kampanj)

 

Kommunens krisledning styr krisarbetet

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner har aktiverat krisledningsnämnden som består av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare. Genom krisledningsnämnden kan den politiska ledningen uppdatera sig kring coronaviruset och fatta snabba, nödvändiga beslut.

Stadsdirektör Rickard Sundbom har aktiverat en krisledningsstab med dagliga möten för att samordna alla verksamheter inom kommunkoncernen – den kommunala förvaltningen och Telgebolagen. Det behövs för att kunna fatta snabba beslut, samordna resurser och följa effekterna av coronaviruset. Resurser går till att kunna fortsätta samhällskritisk verksamhet samt verksamheter med störst behov.

Läs nyheten Krisledningsnämnden aktiverad med anledning av coronaviruset.

Kommunfullmäktige har med bakgrund av coronapandemin beslutat att nämndmöten kan hållas digitalt.

En politisk överenskommelse tillåter nu att ha 34 ledamöter på kommunfullmäktige i stället för det vanliga antalet, 65. Detta gäller under coronapandemin.