Nyheter

Nyhetsbrev nr 4, 23 april

2020-04-23

Vad gör kommunen för att stötta i coronatider? Coronaviruset, covid-19, drabbar oss alla på olika sätt och får en stor påverkan på våra liv. Södertälje kommun följer noggrant utvecklingen. Dagligen fattar vi beslut, om åtgärder som är nödvändiga för att lindra och motverka effekter av coronaviruset, och om insatser för att sprida information som kan hindra smittspridning.

Vi gör ett löpande nyhetsbrev med ett urval av åtgärder som genomförs i Södertälje kommun. 

Här hittar du tidigare nyhetsbrev. 

Vill du ha nyhetsbrevet direkt i din mejlbox? Registrera dig här.

Här kan du ladda ner Nyhetsbrev nr 4.

Specialteam inom hemtjänsten besöker endast smittade

 • Som vi tidigare rapporterat finns nu ett specialteam inom kommunen som utför hemtjänst. Teamet besöker endast de med konstaterad covid-19. Teamet är ett initiativ från kommunen för att minska smittspridningen hos dem som har hemtjänst. Teamet har snabbt hittat varandra. Undersköterskan Taru Lindroos har gjort sin första vecka i teamet.
  – För någon vecka sedan var jag själv hemma med symtom och kände en frustration över att inte kunna göra nytta. Jag ville göra en insats i den situation vi befinner oss i och när jag hörde talas om detta team anmälde jag mitt intresse på en gång.

Läs hela nyheten om specialteamet på vår webbplats.

Socialminister Lena Hallengren på digitalt besök

 • Under tisdagen hade socialminister Lena Hallengren och Södertälje kommun ett digitalt möte om kommunens arbete inom äldreomsorgen under covid-19-utbrottet. Socialministern ville bland annat veta mer om det specialteam inom hemtjänsten som vårdar de brukare som är smittade av covid-19. Medverkande från Södertälje var kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S), omsorgsdirektör Karin Björkryd, resultatområdeschefen för hälso- och sjukvården Mattias Carlsson, samt sjuksköterskan Ann-Louise Norin som arbetar på Artursbergs korttidsboende. Lena Hallengrens politiskt sakkunniga Lina Glans deltog också.
  Här kan du läsa nyheten om socialministerns besök på vår webbplats. Se även Facebookinlägget om socialministerns besök. 

Serviceteamet ser till att vårdpersonalen kan ge omvårdnad

 • Arbetskonsulenterna som normalt arbetar vid socialkontoret med arbetsmarknadsinsatser, har ställt om från sitt vanliga uppdrag och bildat ett serviceteam. Teamet utför en rad olika uppdrag för att underlätta arbetet på omsorgskontoret, som att se till att hemtjänstens bilar blir servade, hjälpa till med in- och utflytt på ett boende, lämna saker på återvinningen och handla varor till hemtjänstens brukare. På så vis kan medarbetarna på omsorgskontoret fokusera på omvårdnad nu när färre inom personalen än vanligt finns på plats.
  Läs nyheten om serviceteamet på vår webbplats. 

Personal i vård och omsorg erbjuds test för covid-19

 • Nu erbjuds medarbetare inom vård och omsorg som är sjukskrivna, men har milda luftvägssymtom, självprovtagning för covid-19. Testet erbjuds både medarbetare inom äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Provtagningen riktar sig till medarbetare som är sjukskrivna och under mer än 24 timmar haft hosta, snuva eller halsont, mindre än 38,0 graders feber och mår så bra att hen ”i vanliga fall” skulle ha arbetat. Läs nyheten om test för vård- och omsorgspersonal på vår webbplats. 

Ingen hemtjänst vid tillfällig vistelse i Södertälje kommun

 • Äldreomsorgsnämnden beslutade den 21 april att inte utföra beställningar av omsorgsinsatser inom hemtjänsten för dem som vistas tillfälligt i kommunen. På grund av covid-19 behöver hemtjänsten i dagsläget prioritera den personal som finns för insatser hos dem folkbokförda i Södertälje kommun som har behov av hemtjänst. Äldreomsorgsnämnden vill även uppmärksamma uppmaningen från Folkhälsomyndigheten om att dämpa risken för smittspridning genom att undvika alla resor som inte är nödvändiga. Beslutet gäller 21 april–30 september varefter kommunen gör en ny bedömning. Läs nyheten om begränsningar i hemtjänsten på vår webbplats. 

Kommunen skyddar riskgrupper, pausar daglig verksamhet

 • En av våra viktigaste uppgifter är att minska smittspridning och skydda våra riskgrupper. Därför pausar omsorgskontoret tillfälligt daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Det är en grupp där det finns många personer som tillhör en riskgrupp. Det betyder att de berörda inte har sin dagliga verksamhet 20 april–31 maj till att börja med. Läs nyheten om pausad daglig verksamhet på vår webbplats. 

Modersmålslärare ska stötta i grundskolan och grundsärskolan

 • Modersmålslärarna i Södertälje ska nu stötta undervisningen i kommunala grundskolor och grundsärskolan. Modersmålsundervisningen tar därför en paus för alla utom årskurs 9. Beslutet gäller terminen ut om inte situationen förbättras kraftigt. Utbildningsnämndens ordförande Elof Hansjons (S) och utbildningsdirektör Monica Sonde tog beslutet för att sjukfrånvaron är hög bland personalen på Södertäljes kommunala grundskolor. Sannolikheten för att det fortsätter så under vårterminen är stor. Läs hela nyheten om modersmålslärare på vår webbplats.

Inspektion av restauranger och caféer för att minska smitta

Vikarier till omsorgskontoret behövs fortfarande

 • Kommunen behöver fortfarande fler vikarier. Har du möjlighet och är utbildad undersköterska eller har tidigare erfarenheter av att arbeta inom vård och omsorg? Skicka gärna en intresseanmälan. Läs mer under Vikarier vård och omsorg på vår webbplats. 

Vi söker folk till kommunens kompetensbank

 • I dessa extraordinära tider är vi i behov av att samla på oss kompetenser för att stötta i våra samhällskritiska verksamheter. Beroende på hur vår personalbemanning ser ut till följd av coronavirusets effekter kan vi ha behov av vikarier och extra personal under kortare perioder. Om du idag jobbar, är permitterad eller har jobbat inom någon av dessa arbetsområden: pedagogiskt arbete, kök, vård och omsorg, barnomsorg och fritidshem/gård, lokalvård, drift och service inom VA, el, fjärrvärme, stadsnät samt socialt arbete. Då vill vi gärna att du anmäler dig!

Anmäl via denna länk till vår tillfälliga kompetensbank

Företagare kan nu ansöka om hyresrabatt

 • Som en del i kommunens stöd till det lokala näringslivet kan företagare nu ansöka om hyresrabatt för lokaler och anstånd med hyresbetalningen till Telge Bostäder, Telge Hovsjö och Telge Fastigheter. Företagare kan också ansöka om anstånd för betalning av vatten och avlopp. Mer information och ansökningsformulär finns på telge.se  

Faktaruta:

Kommunens krisledning styr krisarbetet

 • Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner har aktiverat krisledningsnämnden som består av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare. Genom krisledningsnämnden kan den politiska ledningen uppdatera sig kring coronaviruset och fatta snabba, nödvändiga beslut.
 • Stadsdirektör Rickard Sundbom har aktiverat en krisledningsstab med dagliga möten för att samordna alla verksamheter inom kommunkoncernen – den kommunala förvaltningen och Telgebolagen. Det behövs för att kunna fatta snabba beslut, samordna resurser och följa effekterna av coronaviruset. Resurser går till att kunna fortsätta samhällskritisk verksamhet samt verksamheter med störst behov. Läs nyheten Krisledningsnämnden aktiverad med anledning av coronaviruset.
 • Kommunfullmäktige har med bakgrund av coronapandemin beslutat att nämndmöten kan hållas digitalt.
 • En politisk överenskommelse tillåter nu att ha 34 ledamöter på kommunfullmäktige i stället för det vanliga antalet, 65. Detta gäller under coronapandemin.