Nyheter

Nytt alternativ till Södertäljes härbärge

2019-11-19

Det härbärge som vänder sig till vuxna med missbruk/beroende i Södertälje kommer att läggas ner under början av 2020. Det kommer att ersättas av biståndsbedömda akut/jourplatser på annat boende för de som är i behov av snabb hjälp. Det kommer alltid att finnas möjlighet för vuxna med missbruksproblematik att vända sig till Södertälje kommun för stöd och trygghet.

Härbärget drivs av Vuxenenheten på Södertälje kommun, och nedläggningen är en del av en åtgärdsplan för de sparkrav som finns på verksamheten. Planen innehåller förslag för att effektivisera verksamheterna genom att pröva nya boendeformer som möter klienternas behov bättre, till en mindre kostnad. Målet är att snabbare ta hand personer individuellt och få dem att ta emot stöd i en boendeinsats istället för att visats på ett härbärge i en sovsal under långa tider.