Nyheter

Nytt samrådsförslag för Marenplan och hotell vid Maren

2020-11-06

Nu finns förslag på en ny detaljplan för del av fastigheten Tellus 5, där fastighetsägaren Stadsrum planerar att bygga hotell. Detaljplanen omfattar också Marenplan som föreslås rustas upp med bland annat ny beläggning, kajpromenad och belysning. I vecka 48 går förslaget ut på samråd.

Läs mer om förslaget på ny detaljplan på Södertälje växer.

Den 17 november fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om detaljplanen ska gå ut på samråd. Givet att det blir så, är detaljplanen ute på samråd vecka 48 till 50 och då har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.