Nyheter

Nytt styre i Södertälje kommun

Bild inifrån ett fullsatt kommunfullmäktigemöte den 17 oktober.

2022-10-18

Under gårdagens möte i kommunfullmäktige röstade två ledamöter från Kristdemokraterna mot Södertäljealliansens förslag till styre i Södertälje kommun. Därmed uteblev det tillkännagivna maktskiftet.

Boel Godner fortsätter som kommunstyrelsens ordförande efter gårdagens val till ny kommunstyrelse. Elof Hansjons blir förste vice ordförande och andre vice ordförande blir Alexander Rosenberg (M).

Styret består nu av en koalition mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Övriga ledamöter i kommunstyrelsen blir Ulla Rygin (S), Linda Sjögren (V), Tage Gripenstam (C), Lars Greger (MP), Maria Fritzh Warg (M), Andreas Birgersson (SD), Joachim Hagström (SD) och Lovisa Teolinda Gjorgjieva (KD).

Nämndernas mandatperiod löper till och med december och ledamöter samt ersättare till dessa väljs den 19 december.

Under mötet valdes också ett nytt presidium till kommunfullmäktige där Peter Friström (S) blev kommunfullmäktiges ordförande. Till förste vice ordförande valdes Caterina Glaser Müller (V) och till andre vice ordförande valdes Per Holmgren (M).