Nyheter

Odlingsfokus på förskolans dag i Tveta

2020-05-14

I dag har förskolans dag firats runt om i landet. På Saltsjöns förskola i Pershagen firade pedagogerna och barnen genom en naturrunda på gården.

I naturrundan lyftes odlingsarbetet på förskolorna fram, och här fanns olika naturstationer kopplade till växter och djur som barnen upptäckt. Till exempel fick barnen bekanta sig med en pollineringsstation. Där studerade de fjärilar och andra pollinerare. 

Sopsortering och kretslopp

På en annan station sorterade barnen och pedagogerna skräp och pratade om kretslopp. Barnen fick titta på olika material och diskutera vad de kan sorteras tillsammans med. Vid den här stationen var det full aktivitet hela förmiddagen. 

– Syftet med naturstationerna är att de ska vara språk- och kunskapsstimulerande för såväl barn som vuxna, säger Maria Lannebro, förskollärare på Saltsjöns förskola.

Stationerna ska få finnas kvar och leva vidare under resten av terminen.

– På så sätt hoppas vi få med oss fler kollegor i odlingsprojektet och att väcka intresset för växter och djur hos fler av barnen, säger Maria Lannebro.

Uteverksamheten täcker in hela förskolans uppdrag

Pedagogerna i Tveta hoppas att föräldrarna ska upptäcka stationerna med sina barn vid hämtning och kommande lämning. De vill visa att uteverksamheten kan rymma så mycket och att det går att täcka in hela förskolans uppdrag här.

– Arbetet med dessa stationer kommer fortsätta utifrån det barnen visade intresse för och de frågor som väcktes under aktiviteten. Dagen blev superlyckad och alla aktiviteter var väldigt uppskattade av såväl barn som pedagoger. Det här får bli en ny tradition, säger Maria Lannebro.