Nyheter

Ökande råttpopulation kräver fler åtgärder

2021-11-24

Antalet råttor ökar i Södertälje. Kommunen inleder nu ett nytt sätt att bekämpa råttpopulationen genom elektroniska fällor i avloppssystemet. Det är samtidigt viktigt att mat och sopor inte slängs på marken. Därför måste matandet av fåglar upphöra då maten drar till sig allt fler råttor.

Under våren 2020 satte samhällsbyggnadskontoret ut fällor med råttgift i stadsparken. Antalet råttor har trots detta ökat så kraftigt att det krävs större bekämpning än så. Därför har vi nu satt ut ett 30-tal elektroniska fällor i fem olika parker; Stadsparken, Turingelunden, Kvarnlunden, Brunnsängsfältet och Stationsparken.

- Råttpopulationen har ökat lavinartat, inte bara i Södertälje utan även i övriga Sverige. Vi får in fler och fler anmälningar från invånare som ser råttor i områden där de inte setts förut. Vi har satt upp fällor vid förskolor och fritidsgårdar, men att enbart ha fällor räcker inte. Vi måste få bort mat och sopor från marken. Så länge de har mat att äta kommer råttorna att finnas kvar, säger Tomas Lindgren, parkingenjör på Samhällsbyggnadskontoret.

Nu ska kommunen sätta upp fler elektroniska fällor i avloppssystemet, vilket har visat sig vara effektivt. Men det allra viktigaste är att strypa mattillförseln för råttorna. Störst problem med råttpopulationer ser vi vid platser som exempelvis Maren, parker, utanför restauranger, återvinningsstationer där mat och sopor lämnas på marken. Därför har vi satt upp skyltar på platser i centrum för att påminna om vikten av att varken mata fåglar eller lämna sopor på marken.

Här behöver alla ta sitt ansvar och hjälpas åt för att se till att det inte finns mat på marken.

Så här gör du:

  • Sluta mata fåglar. Detta är särskilt ett problem vid Maren och gågatan. Maten drar till sig råttor på natten. Om du absolut vill mata fåglarna – släng maten i vattnet, inte på marken. Fåglarna mår dåligt av bröd, så ge dem frön och frukt.
  • Håll marken ren från skräp, sopor, matrester. Se till att det hamnar i en papperskorg.
  • Har du villa med fruktträdgård? Rensa marken regelbundet från fallfrukt för att inte locka dit råttor.
  • Har du villa, se även till att dina sopkärl har ordentligt stängda lock.
  • Restaurangägare och matbutiker behöver vara extra noggranna med sin sophantering – se till att inte matrester och sopor ligger på marken utan är i väl förslutna sopkärl.