Nyheter

Omsättningsstöd till näringsidkare

Bild från Södertälje centrum med Kringlans köpcentrum till höger

2020-11-09

I morgon den 10 november kan näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin ansöka om ekonomiskt stöd via Länsstyrelsen.

Omsättningsstödet till näringsidkare ersätter förlorade intäkter under fem månader, från mars till juli i år. Stödet är 75 procent av det man förlorat i omsättning jämfört med samma period 2019. Varje företag kan få maximalt 120 000 kronor i ersättning.

Länsstyrelsen i Stockholms län handlägger ansökningar om stöd om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län.

Läs mer om omställningsstödet till näringsidkare och hur du ansöker om stödet på Länsstyrelsens hemsida