Nyheter

Omsorgskontoret startar traineeprogram för blivande undersköterskor

sjuksköterska med brukare

2024-03-26

Till hösten startar omsorgskontoret i samarbete med vård- och omsorgsprogrammet på Torekällgymnasiet ett traineeprogram för blivande undersköterskor. Genom att erbjuda eleverna en lockande karriärväg hoppas kommunen inte bara möta dagens behov av personal till vård och omsorg utan också säkra en stabil och välfungerande vård- och omsorgssektor för framtiden.

I utbildningen på vård- och omsorgsprogrammet genomför eleverna delar av sitt arbetsplatsförlagda lärande i omsorgskontorets verksamheter. Genom traineeprogrammet erbjuds eleverna en handledare under studietiden som har en aktiv roll mot elev och skola. Eleverna får också följa olika yrkesroller på omsorgskontoret för att för att få en uppfattning om olika roller, till exempel sjuksköterska. Tillsammans med personal, får de även delta i vissa utbildningar och konferenser.

Elever erbjuds anställning  

För de som fyllt 16 år erbjuds en avlönad vikarieanställning som elevmedarbetare på helger och lov och från 18 år erbjuds anställning som semester- och sommarvikarie. Efter avslutade studier på Torekällgymnasiets vård- och omsorgsprogram kommer de elever som har en godkänd gymnasieexamen också att erbjudas en tillsvidareanställning.

- Det här är ett efterlängtat samarbete där vi binder ihop elevernas studier på skolan med praktik i de verksamheter där de kan komma att arbeta efter avslutad utbildning.  Extra roligt är det förstås att eleverna erbjuds anställning både under utbildningstiden och efter avslutade studier, säger verksamhetschef gymnasieskolan Carin Caputo.

Stort behov av personal till vård och omsorg

Antalet sökande till just vård- och omsorgsprogrammet har minskat markant de senaste åren. Ett av syftena med traineeprogrammet är att fylla platserna på vård- och omsorgsprogrammet. Dessutom finns det stora behov av personal till vård och omsorg. Samtidigt som behovet av personal ökar, så ökar personer i arbetsför ålder inte lika mycket.

- Vi behöver säkra bemanningen inom vård och omsorg och attrahera fler till omsorgsyrket. Traineeprogrammet är därför en viktig satsning som kommunen kommer att jobba med över tid, säger omsorgsdirektör Karin Björkryd.

Läs mer om trainee inom vård och omsorgsprogrammet här.