Nyheter

Förskolans dag med invigning av familjebibliotek i Östertälje

2022-05-18

Idag firas förskolans dag runt om i landet. I Östertäljes förskoleområde firas det med invigning av nya familjebibliotek. Det är en särskild satsning för att stimulera barns språkutveckling och ta tillvara på barns intresse för text, bild och det skrivna språket.

Östertälje förskoleområde där Hästhovensförskola, Glasberga paviljongen, Glasberga förskola och Tygelns förskola ingår, har satsat pengar på att inrätta bibliotek där barnens familjer kan låna med sig barnböcker hem. Detta ökar tillgängligheten av böcker för barnen både hemma och på förskolan.

-Vi vill att barnen tidigt får tillgång till många läsande sammanhang. För att kunna lära sig fler ord, höra nya formuleringar, få lyssna till andra och utrycka sina tankar, säger Petra Grentzelius, rektor inom Östertälje förskoleområde.

Invigningarna har genomförts under hela veckan på de fyra förskolorna. För många barn har  höjdpunkten varit besöket av den mjuka gästen Stampe som varit med och klippt band, lekt och läst högt för barnen.

Stampe läser högt för alla barn under invigningen av familjebiblioteket på Glasberga paviljongen. 

 

Ett av familjebiblioteken i Östertälje förskoleområde. Här kan barnens familjer låna med sig barnböcker hem.