Nyheter

Öva – årets tema för Beredskapsveckan 25 sept–1 okt

förpackningar av mat som mjölk, bönor och konserver med mera som kan fungera bra som mat under kris.

2023-09-22

Beredskapsveckan den 25 september–1 oktober har temat öva och är en del av arbetet med att stärka Sveriges totalförsvar och beredskap inför kriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig myndighet. Södertälje kommun sprider informationen så att du kan se vad du behöver öva på om krisen kommer.

Vi kommer under veckan gå ut i våra olika kanaler för att få dig att uppmärksamma hur du själv kan öva inför en kris.

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället kommer samhällets hjälp först gå till dem som behöver den bäst. Planera därför för att kunna klara dig själv i en vecka, gärna längre om du kan. Mer information på Din krisberedskap.