Nyheter

Planbesked klart för Luna

2020-10-26

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna planbesked för Luna 8 (Lunagallerian). Förslaget innebär bland annat att platsen bryts ner till fyra mindre stadskvarter och att gågator mellan byggnaderna skapas.