Nyheter

Praktiknära forskning i fokus på konferens i Södertälje

2022-11-02

Under tisdagen pågick Lärarnas forskningskonferens som i år arrangerades i Södertälje. Under en hel dag samlades lärare och forskare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som handlar om undervisning.

Lärarnas forskningskonferens arrangeras av Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS), en samverkansplattform mellan Stockholms universitet, Botkyrka kommun, Fryshuset, Kunskapsskolan, Nacka kommun, Stockholms stad och Södertälje kommun. I år genomfördes konferensen för elfte gången.

Syftet med konferensen är att leda och samordna undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning och att vara en mötesplats för forskare och lärare. Här samlas ett stort antal deltagare varje år, både lärare och forskare från olika universitet, för att diskutera utmaningar i undervisningen, från förskolan till gymnasiet och vuxenutbildningen.

Huvudtalare var dels Simon Ceder och Karin Gunnarsson som berättade om forskningsprojektet Samskapad sex- och samlevnadsundervisning, dels Karolina Fredriksson och Karin Stolpe som berättade om erfarenheter av att använda forskning i undervisning. Där emellan pågick under hela dagen en rad olika föreläsningar och seminarier på Mariekällskolan.

- Vi har haft en stor bredd på talare, både av lärare här från Södertälje och från olika universitet. Det var en mycket lyckad och uppskattad dag, säger Ann-Kristin Frohm på utbildningskontoret, en av samordnarna för årets konferens.