Nyheter

Provtagning för covid-19 upphör

Illustration av ett i som i information

2022-02-11

Möjligheten till provtagning via provtagningsbussarnas har upphört med anledning av de nya riktlinjerna. Från den 9 februari ska den breda allmänheten inte längre provtas för covid-19 vid symtom. Provtagning vid symtom fortsätter endast för patienter, omsorgstagare och medarbetare inom vård och äldreomsorg. Vaccinbussarna fortsätter dock som vanligt.