Nyheter

Rätt att stoppa dans utifrån trängsellag

2021-02-19

Södertälje kommun har använt både miljöbalken och trängsellagen för att förbjuda evenemang med lekar, mingel och dans på festvåningar i Södertälje – för att begränsa smittspridningen av covid-19. En dom i Förvaltningsrätten ger kommunen rätt att klassa festlokalen som ett serveringsställe, och att det var rätt att stoppa dans utifrån trängsellagen.

Domen från Förvaltningsrätten den 12 februari kom utifrån en överklagan från festvåningsarrangör. Det finns skäl att förbjuda dans om det framgår att det skapar trängsel och ökar risken för smittspridning, går det att läsa i domen.

I en annan dom från Förvaltningsrätten från den 17 februari, hävs beslutet om dansförbud. Förvaltningsrätten tyckte inte att motiveringen var tillräcklig att beslutet var brådskande. Beslutet var taget enligt trängsellagen.

– Det handlar om ett formaliafel. Vi ser nu över just den domen i Förvaltningsrätten. För vår del fanns ingen tvekan att beslutet var brådskande, säger Lars Greger (MP), ordförande  i miljönämnden och som fattade beslutet.

Förvaltningsrätten menar i den domen att kommunen skulle ha väntat med beslut till nästa ordinarie nämndmöte. Men Lars Greger hävdar att smittan var utbredd i Södertälje, att det var fullt på sjukhuset och kommunen fick signaler från regionens smittskyddsläkare samt från sjukhuset att man såg att stora fester låg bakom en del av smittspridningen.

Brådskade för att rädda liv

– Vi tog ett beslut för att det handlade om att stoppa smittspridning och rädda liv, säger Lars Greger.

Med den allvarliga spridningen av covid-19 i Södertälje har kommunen behövt göra allt den kunnat för att hindra att fler människor dör, menar Lars Greger.

Idag den 19 februari har även Länsstyrelsen i Stockholm, utifrån ett överklagande från festvåningsarrangör, avslagit ett beslut som kommunen har tagit. Det hävdas att miljöbalken inte kan användas för att begränsa hur människor umgås med varandra på en fest.

–  Beslutet behöver även det analyseras noggrant för att se hur vi går vidare, säger Lars Greger.

"Inte ok att festa loss"

– De lagrum vi använt är oprövade i pandemisammanhang. Nu är det viktigt att förstå att de nya domarna inte betyder att det är fritt fram att festa loss. Att gå på stora fester, eller ansvara för dem i ett läge där smittspridningen ökar snabbt igen är inte att ta ansvar.