Nyheter

Rosenlund får utökad avgiftszon för parkering och möjlighet till boendeparkering

2019-12-13

Från och med 1 maj 2020 kommer delar av Rosenlund ingå i avgiftszon vit för parkering. Områdets boende kommer att erbjudas ingå i boendeparkeringssystemet.

Rosenlund är idag ett delvis ett oreglerat område. Området har ett citynära läge och har under de senaste åren ändrat karaktär och därmed fått besökare. Det har byggts en multihall för idrott och Södertälje sjukhus har byggts om och utökats.

Området avgränsar med Stockholmsvägen med det intilliggande området Grusåsen som redan ingår i avgiftszon vit sedan den 1 maj 2012 och är avgiftsbelagd. Nu ser kommunen att parkeringstrycket ökat i Rosenlundsområdet både från Grusåsen, men även från de som besöker området. För att säkerhetsställa tillgängligheten, säkerheten samt framkomligheten har Tekniska nämnden nu beslutat att delar av Rosenlund ska ingå i avgiftszon vit.

Det innebär att de som parkerar i området från och med 1 maj 2020 ska betala en avgift om 10 kr i timmen mellan klockan 08.00 -18:00 vardagar samt 08.00 -16.00 lördagar. I området kan även boende söka tillstånd för boendeparkering.

För att underlätta städning av gatorna kommer kommunen även att införa servicedagar under veckodagar i området.