Så bekämpar vi invasiva växter

För att gynna den biologiska mångfalden bekämpar kommunen invasiva växter. Även du kan hjälpa till att rapportera förekomster av invasiva arter genom att skicka en felanmälan.

I år bekämpar Södertälje kommun växterna jätteloka, jättebalsamin och gul skunkalla.

Bekämpningen görs genom att kommunen klipper växterna tidigt under sommaren innan arten utvecklar frön som den sen sprider. Detta görs 2-3 gånger per sommar. Skunkallans spridning bekämpas genom att gräva upp hela plantan.

-Det är viktigt att bekämpa invasiva arter eftersom de kan konkurrera ut inhemska växter vilket i sig blir ett hot mot biologisk mångfald, säger Marianne Wissman, parkingenjör på Södertälje kommun.

Anmäl din upptäckt

Även allmänheten kan hjälpa till i arbetet med att bekämpa invasiva växter. Om du upptäcker invasiva arter på kommunal mark kan du skicka in en felanmälan via kommunens felanmälansformulär.

-Skicka gärna med en bild när du anmäler en växt så kan vi hjälpa till med identifiering, särskilt när det gäller jätteloka. Det finns nämligen andra arter som påminner om jättelokan och den kan vara lätt att förväxla, säger Marianne Wissman.

 

Här kan du läsa mer om invasiva arter

Här kan du göra en felanmälan