Så här jobbade Södertälje för att öka valdeltagandet

Södertälje kommun har kraftsamlat för att fler invånare ska använda sin rätt att påverka hur EU styr över sina medlemsländer. Även om valdeltagandet 2024 sjönk överlag i kommunen ser vi hur fler har valt att gå till valurnorna i vissa stadsdelar jämfört med EU-valet 2019.

Ronna norra är ett av dem där 12,7 procent röstade förra valomgången och 18,1 procent röstade på söndagen den 9 juni, 2024, en uppgång på 5,4. Även i alla valdistrikt i Hovsjö gick valdeltagandet upp, om än lite mindre än i Ronna norra.

För att fler ska engagera sig och använda sin rösträtt har Södertälje kommun gjort flera riktade insatser. En av dem var att skicka sms direkt till drygt 19 000 Södertäljebor över 18 år vid två tillfällen – när förtidsröstningen började och dagen före EU-valet.

Rollspel visade hur EU stiftar lagar

Representanter från Europa direkt i Södertälje anordnade även rollspel. Deltagarna fick diskutera och förhandla som man gör inom EU för att besluta om nya lagar. Flera skolklasser i Södertälje samt kvinnor från organisationen Together for women i Södertälje provade på att förhandla under rollspelet.
– Vi ville genom rollspelet öka förståelsen för hur EU fungerar. Genom rollspelet kunde deltagarna lära sig mer om demokrati i EU, säger Dilan Renkal projektansvarig på Europa Direkt Södertälje.

EU-konferens med gymnasieungdomar

För att få fler elever och ungdomar intresserade för EU-frågor och EU-valet anordnades en speciell konferens i Södertälje stadshus. Över 250 elever från Tälje-, Torekäll- och Facaultgymnasiet deltog i evenemanget den 8 mars.
En av de inbjudna var 26-åriga Europaparlamentskandidaten Sarkis Khatchadourian (S), född och uppvuxen i Södertälje och med i kommunstyrelsen i Södertälje. Sarkis Khatchadourian berättade om första gången han fick rösta i EU valet.
– Det var en känsla av makt. Att jag precis som en bankdirektör hade samma rätt att påverka, sa han.
På konferensen deltog även kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S), Sveriges EU-minister Jessika Roswall (M), Klas Jansson från Europaparlamentets kontor i Sverige och författaren och journalisten Alexandra Pascalidou. Konferensen anordnades av Europa Direkt Södertälje i samarbete med Europaparlamentets kontor i Sverige och Södertälje kommun.

Man kunde förtidsrösta under Medborgardagen

Samma dag arrangerade samma tre gymnasier skolval för gymnasielever. Andra större arrangemang var genom Medborgardagen den 25 maj, då deltagare kunde förtidsrösta i Stadshuset. De kunde även lära sig hur det går till att rösta, träffa människor som arbetar för att främja demokratin och politiker kunniga i EU-frågor. Det anordnades även föreläsningar på skolor och folkhögskolor. 

Valinformatörer spred kunskap runt om i staden

två unga valinformatörer

Shamash Oyal och Rubi Avila Espinola arbetade runt om i Södertälje som valinformatörer. Foto: Södertälje kommun

Södertälje kommun har jobbat med flera andra valfrämjande insatser, bland annat valinformatörer. Bland de språk man informerade på förutom svenska var engelska, arabiska, finska och polska. Många av de 22 valinformatörerna var unga och kunde nå sin egen målgrupp till att bli mer medvetna om EU-valet och om hur viktigt det är att rösta. Informatörerna svarade även på frågor om vad EU-valet innebär och hur man röstar. De har funnits på platser som Södertälje centralstation, Hovsjö. Geneta centrum, Fornhöjden och Ronna.

valwebben publiceras information löpande om EU-valet:


valmyndigheten kan man följa EU-valet och resultatet.

 

Mer om Europa direkt, Södertälje.