Nyheter

Så kan du ta del av stödinsatser från Södertälje kommun

2022-10-12

Södertälje kommun har många pågående insatser och stödverksamheter speciellt riktade till barn, ungdomar och deras vårdnadshavare. Vi arbetar förebyggande och med direkta insatser där barn och unga har hamnat snett, far illa, eller när det behövs stöd i föräldraskapet.

Socialkontoret på Södertälje kommun har ansvar för att ge stöd och hjälp till barn, ungdomar och föräldrar. Det finns flera verksamheter som du som förälder kan vända dig till om du behöver stöd och hjälp, eller bara få någon att prata med.

- Vi har många verksamheter där våra medarbetare varje dag gör sitt yttersta för att ge all hjälp och stöd vi bara kan. Vi har insatser för olika målgrupper och man ska inte tveka att ta hjälp, säger Annika Rådström, socialdirektör.

För föräldrar eller vårdnadshavare som är oroliga för sina barn eller behöver stöd i sitt föräldraskap är Mottagningsgruppen för Barn och Ungdom en bra första kontakt. Här får du råd, stöd och vidare hjälp av erfarna socialsekreterare. Utanför kontorstid går det bra att kontakta socialjouren.

- Mottagningsgruppen är en bra ingång om man inte vet vart man ska vända sig. Du kan ringa och få råd och stöd utifrån ditt behov, säger Annika Rådström.

Förebyggande arbete

I det förebyggande arbetet finns familjecentralerna (Geneta och snart i Hovsjö) och Nyckeln råd och stöd. Här finns föräldrautbildningar och föräldraträffar om att bygga goda relationer till sina barn, utbildning för dig som har svårt att komma överens med ditt barn, hur man minskar konflikter i hemmet och hur det är att vara förälder i Sverige. Föräldrar och barn/ungdomar kan också få enskilda samtal. Som förälder kan du även vända dig till familjerådgivningen och som ungdom till ungdomsmottagningen.

Kommunens Fältare jobbar förebyggande och uppsökande med att bygga relationer och skapa trygghet för tonåringarna i Södertälje. De söker aktivt upp unga på skolor, fritidsgårdar och på gator. De lyssnar, stöttar och hjälper dig som är arga, orolig eller ledsen.

När problem har uppkommit

Mottagningsgruppen för barn och ungdom är fortsatt en bra ingång till hjälp och stöd.

För tonåringar och unga vuxna som är brottsaktiva, på väg in i kriminalitet eller vill lämna en kriminell gemenskap finns Social insatsgrupp. Här får ungdomen och hens närstående stöd och hjälp för att hamna på rätt bana i livet igen.

MiniMaria vänder sig till unga upp till 20 år som har funderingar eller problem med alkohol eller droger. De ger även stöd till föräldrar/vårdnadshavare och erbjuder rådgivning, behandling, familjesamtal med mera.  

Socialtjänsten erbjuder individuellt anpassat stöd utifrån behov och har många olika stödinsatser för barn, ungdomar och föräldrar som utformas tillsammans med familjerna.

Samverkan med samhället

Södertälje kommun har många samverkansprojekt, både inom kommunen och med en rad olika myndigheter och organisationer för att förebygga brott och öka tryggheten. Det finns en lång tradition av samverkan på olika sätt med polis och andra organisationer.

Det finns en etablerad samverkan mellan skolor, fritidsverksamhet, fältare och polis. Syftet är att bedriva förebyggande arbete, dela lokal lägesbild och samordna resurser.

Södertälje kommun har ett samarbete med kyrkor och föreningsliv för att gemensamt utveckla arbetet för ökad trygghet. I fjol startade även ett nära samarbete med flera idrotts- och kulturföreningar samt stiftelsen nattvandring.nu där kommunen samordnar lokala nattvandringsgrupper.

- De här insatserna är bara en liten del av det vi gör i kommunen gör för att öka tryggheten och stötta våra medborgare. Jag vill framför allt uppmana föräldrar och ungdomar som behöver hjälp att ta hjälp. För det finns hjälp att få, säger Annika Rådström.

 

Här når du oss:

Mottagningsgrupp Barn och Ungdom: Under kontorstid måndag till fredag ringer du 08-523 038 08. Vid akuta sociala problem efter kontorstid gäller socialjouren på 08-523 038 70

Social insatsgrupp: 08-523 025 14

MiniMaria: mottagningstelefon 08-523 022 55

Alla våra verksamheter hittar du på sidan Stöd till barn, unga och föräldrar