Nyheter

Samarbete mellan kommun och polis i fokus i polispodd

2021-04-28

Polis och kommun har länge haft ett nära samarbete i Södertälje. Utvecklingen av en gemensam arbetsmetod har möjliggjort ett än närmare samarbete. Utifrån dessa erfarenheter samtalar Södertäljes lokalpolischef Max Åkerwall i en aktuell podd med Södertälje kommuns säkerhetschef Anna Flink kring vilken roll kommuner har för att polis och åklagare ska få förutsättningar att genomföra sina uppdrag.

I polispodden Stockholm diskuteras välfärdsbrottslighet och hur kommunen och polisen agerat för att synliggöra och anmäla och utreda den här typen av kriminalitet. Du kan lyssna på podden här. Vill du ha mer fakta hur man praktiskt gått tillväga kan du läsa mer nedan. Vill du läsa Dagens Nyheters artikel läs här.

Gökungen är ett projekt i Södertälje där relevanta myndigheter samverkar kring en gemensam framtagen metod. Syftet med metoden är att säkerställa att upptäckt fusk och kriminalitet som polisanmäls leder vidare till polisiär förundersökning och eventuellt åtal från åklagare.

 Metoden utvecklades utifrån de behov som uppstod när kommunens resultatområde för ekonomiskt bistånd för några år sedan började polisanmäla allt fler fall av bedrägerier som ett resultat av arbetet med att förstärka myndighetsutövningen.

När dessa polisanmäldes avskrev polisen ofta anmälningarna då underlaget från ekonomiskt bistånd inte innehöll de uppgifter polisen behövde för att kunna gå vidare och inleda förundersökning. Utifrån det formade kommunen, polisen och åklagarmyndigheten en metod för att säkra kvalitén i anmälningarna så att fler anmälningar ledde vidare till polisiär förundersökning och att åklagare väckte åtal i domstol.

Inom kommunkoncernen pågår nu ett utvecklingsarbete för att ta fram kommunövergripande processer för hur chefer och medarbetare ska agera vid upptäckt av fusk och oegentligheter. Genom utvecklad myndighetssamverkan kommer alla delar av kommunkoncernen successivt under året aktiveras i det brottsförebyggande arbetet.