Nyheter

Fortsatt samarbete mellan kommunen och Södertälje City

Bild på Södertälje kommun logotyp samt en bild på gågatan i Södertälje city.

2021-12-21

Den 20 december 2021 godkände kommunfullmäktige det nya samarbetsavtalet med Södertälje City. Det innebär att kommunen fram till år 2026, betalar ut ett fast bidrag på 3,4 miljoner kronor per år till Södertälje City.

- Det här långsiktiga avtalet med Södertälje City innebär att vi bygger vidare på det arbete som redan pågår. Vi fortsätter att arbeta tillsammans för att skapa och utveckla en stadskärna som är attraktiv, trygg och tillgänglig. Stadens centrala delar är en viktig mötesplats för invånare, besökare och företagare, säger Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande.

Södertälje City är en förening och en samverkansplattform, där Södertälje kommun, handlare, fastighetsägare och flera företagare ingår. Kommunen och Södertälje City samarbetar sedan flera åt tillbaka för att utveckla stadskärnan.

Siktar på att bli Årets stadskärna 2023

Ett mål som kommunen och Södertälje City satt sedan tidigare är att bli Årets stadskärna 2023 (en utmärkelse av Svenska Stadskärnor). Eftersom det nya avtalet löper på fem år, från år 2022-2026, skapas en stabil samverkansplattform för långsiktiga planer och gemensamma ambitioner, något som också är ett grundkrav vid ansökan till Årets stadskärna.

Tidigare samarbete med Södertälje City har bland annat resulterat i; trygghetsvandringar, installation av wifi, vinter- och julbelysning samt Håll Södertälje Rent-kampanjer. För att skapa liv och rörelse har flera olika event genomförts, till exempel; valborgsfirande, vinterfest och Vi är Södertälje.

Mer information – beslut som fattats i frågan av kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige

Läs mer om överenskommelsen för samarbetet mellan kommunen och Södertälje City ekonomisk förening.

Här hittar du handlingar som legat till grund för beslutet i kommunfullmäktige 2021-12-20, samt beslut som fattats i ärendet av kommunstyrelsen 2021-12-15: Samverkan med Södertälje City ekonomisk förening