Samefolkets dag

Den 6 februari firas samernas nationaldag. Den är gemensam för alla samer oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland.

Samefolkets dag den 6 februari firas till minne av det första samiska landsmötet som hölls i Tråante/Trondheim den 6 februari 1917. Mötet samlade över hundra samer från Sverige och Norge, därav en stor del kvinnor. Det var första gången i den samiska historien som nord- och sydsamer från Norge och Sverige samlades till ett gränslöst möte för att diskutera gemensamma problem. Därför har den 6 februari valts som en viktig symboldag för alla samer, oavsett vilket land man bor i.