Nyheter

Kommunen bjuder in till samråd om finskspråkig undervisning

2022-02-09

Utbildningskontoret bjuder in till samråd gällande tjänsteskrivelse med förslag till beslut för den finskspråkiga undervisningen i Södertälje. Även förslaget till riktlinjer för den finskspråkiga undervisningen vid Stålhamraskolan presenteras.

Nu har du som invånare i Södertälje kommun möjlighet att delta på ett öppet samråd för att ställa frågor och komma med synpunkter på förslagen. Samrådet sker digitalt den 15 februari kl. 17.15. Om du önskar delta behöver du kontakta oss via e-post: utbildningskontoret@sodertalje.se.

Inbjudan till samrådet kommer att skickas ut via e-post när du har anmält intresse. Underlagen till mötet mejlas ut den 11 februari.

 

Kunta kutsuu neuvonpitoon suomenkielistä opetusta koskien

Koulutustoimisto kutsuu neuvonpitoon päätösehdotuksen sisältävästä virkakirjelmästä suomenkielistä opetusta koskien Södertäljessä. Neuvonpidossa esitellään myös ehdotus suomenkielisen opetuksen suuntaviivoista Stålhamran koulussa.  

Södertäljen kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua avoimeen neuvonpitoon, jossa voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä ehdotuksesta. Neuvonpito pidetään digitaalisesti 15. helmikuuta klo 17.15. Jos haluat osallistua neuvonpitoon, niin ilmoittaudu sähköpostitse: utbildningskontoret@sodertalje.se

Kutsu neuvonpitoon lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä. Kokouksen asiakirjat lähetetään sähköpostitse 11. helmikuuta.