Nyheter

Samverkan mot oriktiga hyresförhållanden

2022-04-12

Södertälje kommun krokar arm med fastighetsägare och Skatteverket för ett tryggt och säkert boende. Bland annat handlar det om att motverka olovlig andrahandsuthyrning.

Som ett led i arbetet mot oriktiga hyresförhållanden har kommunen haft ett gemensamt möte med Skatteverkets avdelning för folkbokföring, Telge Bostäder, HSB Södertälje samt Fastighetsägarna Södra Länsavdelningen.

- Syftet är att samverka för ett tryggt och säkert boende där medborgarna känner tillit och trygghet. Jag ser kraften i att vi är tillsammans i detta stora och viktiga arbete som kan ge stor nytta för medborgarna, säger Anna Flink, säkerhetschef i Södertälje kommun.

Man ville även dela erfarenheter av hur de oriktiga hyresförhållandena påverkar boende samt fastighetsägare och i de värsta fall bidrar till organiserad brottslighet eller kriminella möjligheter.

Alla var ense om att man behöver hjälpas åt för att säkerställa att folkbokföringsregistret är korrekt, då det styr viktiga funktioner i vårt samhälle.

Samverkan mellan olika myndigheter och aktörer lokalt och regionalt och nationellt är den enda vägen för att möjliggöra förändring som säkerställer samhällskontraktet för trygghet och säkerhet.

- Vi har länge arbetat både strategiskt och intensivt mot oriktiga hyresförhållanden men i samverkan med andra fastighetsägare, på vår gemensamma bostadsmarknad, kan vi bli än mer framgångsrika i att återta ogiltiga kontrakt, säger Pontus Werlinder, vd Telge Bostäder.

Nu går parterna vidare för att tillsammans utveckla nya arbetssätt och föreslå eventuella förändringar till ny lagstiftning.