Nyheter

Samverkansdagen – myndighetssamarbete mot brott i välfärden

2019-11-08

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och Södertälje kommun samarbetar för att minska brotten i välfärden. I dag hölls en myndighetsgemensam dag i Estrad dit även polisen hade bjudits in.

Vilka hinder och möjligheter finns för sekretess myndigheter emellan när vi samverkar? Och vad händer när vi gör en anmälan om bedrägeri till polisen? Det var ett par av punkterna som togs upp.

Samverkansdagen var den andra i en serie gemensamma aktiviteter och 350 personer deltog. Från Södertälje kommun var arbete och försörjning samt arbetsmarknadsenheten representerade.

– Vi ser att vi med myndighetsgemensam information och utveckling ger insyn i varandras arbete och skapar förståelse för våra respektive lagrum och uppdrag, säger Anna Flink, områdeschef arbete och försörjning.

Uppskattningsvis betalas varje år 18 miljarder kronor felaktigt ut ur våra välfärdssystem. Anna Flink säger att för att vi ska kunna få bukt med detta är det viktigt att myndigheterna stöttar varandra i stället för att ifrågasätta varandras bedömningar:

– Att tillsammans motverka fusk i välfärden är ett svårt och tidskrävande steg i vår gemensamma strategi. Men vi ser att vi bidrar till att utveckla varandras förmågor och inte minst att tillsammans skapa mod och rättssäkerhet i våra uppdrag.

Varje organisation som deltog under dagen samlar sina intryck och behov, och de ansvariga cheferna ses för att ta nästa steg tillsammans om 14 dagar.