Nyheter

Senast 15 januari vaccinationer klara på vård- och omsorgsboenden

2020-12-28

Samtliga personer på Södertälje kommuns vård- och omsorgsboenden som vill bli vaccinerade ska vara det före den 15 januari, enligt kommunens och läkarorganisationens plan.

– Som kommun är vi beredda och har riggat en organisation för att sätta igång och vaccinera så skyndsamt som möjligt, säger Karin Björkryd, omsorgsdirektör i Södertälje kommun.

Region Stockholm med dess läkarorganisation hade tidigare beslutat att börja vaccinera i Södertälje kommun den 7 december, men vaccinationer kommer inte igång förrän i vecka 2. Det är de personer som vill som erbjuds att vaccineras.

Sedan tidigare rapporter hade knappt 10 000 doser kommit till Sverige. Runt hälften av dessa började stegvis användas på äldreboenden runt om i landet.

Regionens första vaccinleverans - drygt 400 doser

Den första leveransen av vaccin till hela regionen skulle räcka till 425 personer. Sedan levereras fler doser.

Uppdraget som regionen och kommunen tillsammans utför är ingen liten uppgift, förklarar Karin Björkryd. Tillsammans med regionen planeras transporterna av vaccinet och att både utrustning och personal ska finnas på plats.

– Vaccineringen genomförs i ett oerhört högt tempo. För att vaccinationerna ska kunna genomföras på ett så säkert sätt som möjligt behöver vi läkare på plats.

Folkhälsomyndigheten prioriterar vem som får vaccin först

De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först, enligt Folkhälsomyndighetens prioritering. Den ser ut på följande sätt:

  • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.

  • Du som arbetar nära människor som har stort behov av skydd mot sjukdomen. Det kan vara inom äldreomsorgen, sjukvården eller omsorgen.

  • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Efter detta vaccineras övriga som är 70 år eller äldre. Då kommer vaccin också erbjudas övrig personal inom vården och omsorgen som arbetar nära de som har stort skyddsbehov. Övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka ska också få vaccin. Efter det ska resten av befolkningen som är 18 år eller äldre erbjudas vaccin.

Information om vaccin mot covid-19 uppdateras kontinuerligt på Folkhälsomyndighetens webbplats.