Sinnesgläntan - experimentet som känns i magen

Sinnesgläntan - experimentet som känns i magen

En pojke står bakom ljusslingor. Bakgrunden  är  blå.

Tom Tits nya experiment Sinnesgläntan har skapats tillsammans med elever i Stålhamra grundsärskola. Utgångspunkten är hur vi upplever vår omgivning med våra sinnen.

Tanken med det nya experimentet, som invigdes den 6 december, är att besökare ska kunna uppleva hur olika färger påverkar humöret och hur omgivningen uppfattas. Experimentet är det tydligaste avtrycket och resultatet av ett unikt samarbete som löpt under lång tid mellan elever grundsärskolan, Hedlunds stiftelse och Tom Tits Experiment.

Arbetet har skett i nära samverkan med elever, elevassistenter och lärare. Efter att tillsammans utforskat flera olika aktiviteter och upplevelser stod det klart att det var ljus, färg och sinnesstämning som skulle vara i fokus i detta projekt. Ljuset påverkar hur vi uppfattar världen och förändringar i ljussättning och färger kan påverka vår sinnesstämning på bara någon sekund.

Tom Tits Experiment har specialöppet på tisdagmorgnar då små undervisningsgrupper är välkomna att utforska huset i lite lugnare tempo. Det görs för att tillgängliggöra utställningarna för särskolan.

– Vi vill att Tom Tits Experiment ska vara tillgängligt för olika grupper av besökare. Vi har presenterat olika experiment för särskoleeleverna som har fått jobba med nya grejer varje månad. Sedan har vi tillsammans med lärare och elevassistenter mejslat fram en väg att arbeta med eleverna. Efter hand blev det tydligt att eleverna ville fokusera på våra sinnen, säger Johanna Junback, pedagog och projektledare på Tom Tits Experiment.

Experimentet har tagit avstamp i inkludering och gemenskap och att vi ska lära oss av varandra. Allt med fokus på att genom samskapande främja elever i särskolan.

– Det är en resa, både för eleverna och för oss. Vi vill vara ett klassrum för alla barn och ungdomar, säger Johanna Junback.

Stålhamraskolan – en grundsärskola och anpassad grundskola i Södertälje kommun

Stålhamraskolan är en kommunal F-6-skola med cirka 320 elever. Här finns även en grundsärskola, anpassad grundskola och en kommunal liten undervisningsgrupp. 

Tom Tits Experiment – upptäckarglädje inom naturvetenskap, för alla, alltid!

Tom Tits Experiment grundades 1987, i en tidigare centrifugfabrik i Södertälje, och är idag Sveriges största science center/vetenskapsmuseum. Den huvudsakliga inriktningen är publik verksamhet riktad mot barnfamiljer med syfte att skapa upptäckarglädje för alla genom att göra naturvetenskap och teknik tillgängligt och lustfyllt. Med cirka 50 anställda drivs utställningsverksamhet, utbildning för lärare, en egen förskola, restaurang, café, konferens och event samt butik. Tom Tits Experiment tillhör Telgekoncernen som är helägt av Södertälje kommun.

Hedlunds stiftelse – stöder medicinsk forskning och humanitär verksamhet

Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse delar årligen ut anslag till medicinska forskningsprojekt och humanitär verksamhet. Varje år delar stiftelsen ut ca 10 miljoner kronor. Av dessa går 50 procent till humanitär verksamhet och 50 procent till medicinsk forskning. Stiftelsen har sitt säte i Vällingby men verkar över hela landet.