Nyheter

Skolan, företagande och hur vi hindrar smittspridning på agendan under pressträff

2020-05-13

Hur det går för företagen, vad som händer inom skolan och hur det står till med smittspridning på våra äldreboenden, stod i centrum för den pressträff som kommunen höll på onsdagsförmiddagen den 13 maj.

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S), Alexander Rosenberg (M) och Tage Gripenstam (C) som utgör krisledningsnämndens presidium inom kommunen, inledde pressträffen. I en enkät som näringslivsenheten låtit göra bland 1 500 företag i kommunen, har 300 svar kommit in och sammanställts.  Centrum är utsatt då folk håller sig hemma. Det handlar om handel och restauranger. Inom livsmedelssektorn går det snarare lite bättre, berättade Tage Gripenstam, kommunalråd (C).

En stor andel, speciellt restauranger har tappat över 75 procent i omsättning.

– Alla kommer inte att klara sig igenom den här krisen. Vi gör vad vi kan för att hjälpa företagare att hitta rätt väg i byråkratin för att söka statligt stöd och det stöd kommunen erbjuder, sa Tage Gripenstam.

Nära 220 kontroller av restauranger, krogar och caféer

Angående restaurangkontroller har kommunen gjort 217 kontroller och 50 uppföljningar, berättade säkerhetschef Anna Flink. Resultat från en av kontrollerna har skickats vidare till smittskyddsläkaren på regional nivå.

– Generellt ser vi att det brister i information till gästerna runt hantering av trängsel. Vi ser också att man inom caféverksamhet inte självmant hanterar köbildning. När vi berättar om vad som krävs, har verksamheterna iordningställt de delar där vi haft kritik.

Bättre närvaro i skolorna

Inom skolorna i kommunen berättade Monica Sonde, utbildningsdirektör, att frånvaron i snitt gått från 16 procent förra veckan till 12 procent denna vecka.

Annat som framkom var att niorna kommer att erbjudas sommarskola i kärnämnena svenska, svenska som andra språk, engelska och matematik.

Gymnasieskolornas elever erbjuds sedan förra veckan matlåda, om de anmält intresse.

Visir används vid nära omvårdnad på boenden

Vad gäller covid-19 smitta på boenden i kommunen berättade omsorgsdirektör Karin Björkryd att det finns 29 smittade och av dem 16 avlidna. Inom hemtjänsten har specialteam vårdat 40 personer efter utskrivning från sjukhusen och där de flesta nu är tillbaka i ordinarie hemtjänst.

– I slutet av förra veckan har vi ett tillägg till de basala hygienrutinerna då det kan finnas viss risk för smitta även utan symptom. Tillägget är att medarbetare använder visir när det handlar om all nära omvårdnad av de äldre, sa Karin Björkryd som också avslutade pressträffen.

Pressträff, 2020.05.13

Pressträff med anledning av coronaviruset

Pressträffen visas i sin helhet. Den sändes ursprungligen live på Facebook.