Nyheter

Snart börjar vi med inköp online inom hemtjänsten

2023-04-17

Personer som har hemtjänst och får hjälp med inköp kommer från och med maj 2023 att handla online, tillsammans med personal från hemtjänsten.

Äldreomsorgsnämnden i Södertälje kommun beslutade den 13 december 2022 att digitala inköp i hemtjänsten införs. Efter en offentlig upphandling har man valt företaget Mathem som leverantör.

Idag går hemtjänstpersonalen i Södertälje till affären med en inköpslista och köper de varor som de äldre vill ha. Efter beslutet i vård- och omsorgsnämnden kommer hemtjänstkunder som idag har beviljats hjälp med handling i stället att göra sina inköp online via en surfplatta, tillsammans med personal från hemtjänsten. Enligt avtalet är det kommunen som betalar de äldres packnings- och leveranskostnader.

– Det är dags att ta steget över till ett effektivare sätt att arbeta. Medarbetarnas kompetens behöver användas rätt. Undersköterskor ska ges mer utrymme för vård och omsorg, inte bära matkassar. Det gynnar både de äldre och personalen, säger Pia Sjöstrand, ordförande i äldreomsorgsnämnden.

 

Successivt införande med start maj 2023

Införandet av inköp online påbörjas i maj 2023 med några hemtjänstområden i taget. Alla hemtjänstområden, inklusive de externa utförarna, kommer att ha digitala inköp under hösten 2023.

Karin Björkryd, Omsorgsdirektör i Södertälje kommun säger:
– Vi arbetar aktivt med digitalisering för att ställa om och utveckla vår verksamhet. Inköp online hoppas vi blir positivt för såväl de medborgare som behöver stöd med inköp som för våra medarbetare. Vi renodlar medarbetarnas arbetsuppgifter till omsorgsarbete samtidigt som deras arbetsmiljö också förbättras. Förhoppningen är att stress och tunga lyft ska minska. Dessutom behöver hemtjänstpersonalen inte längre hantera betalkort eller kontanter vilket vi hoppas ökar tryggheten för medborgarna.

 

Den äldre sitter ner tillsammans med personalen

Den äldre och hemtjänstpersonalen sitter ner tillsammans ungefär en gång i veckan och beställer varorna via surfplattan. Varorna plockas ihop och levereras sedan på en bestämd dag. De som inte kan öppna dörren eller själva packa upp varorna kommer att få hjälp av hemtjänstens medarbetare. Erfarenhet från andra kommuner där digitala inköp har införts visar flera positiva effekter, bland annat att den äldre och personalen får mer tid tillsammans.

Här kan du läsa mer om inköp online