Nyheter

Socialtjänsten i Södertälje kommun kartlägger prostitution och människohandel

2022-04-26

Prostitution och människohandel är nära sammankopplade och förekommer i stora delar av Sverige. Enligt svensk lag har myndigheter ansvar för att förebygga prostitution och människohandel. Sedan 1999 är det straffbart att köpa sex i Sverige, då köp av sex är ett övergrepp enligt svensk lag. Att bekämpa och förebygga prostitution och människohandel ingår i Regeringens nationella strategi för jämställdhet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Södertälje kommun betonar i sin Handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck 2021 - 2023 vikten av att synliggöra prostitution och människohandel.

För att personer som jobbar inom Södertälje kommun ska ha större möjlighet upptäcka offer för prostitution och människohandel, samt förhindra och bekämpa detsamma, är det viktigt att öka kunskapen om detta. Därför har Södertälje kommun  börjat kartlägga vidden av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i kommunen.

Sandra Hallgren som är samordnare för projektet berättar:

- Målet är att kartlägga omfattningen samt vilka eventuella behov av insatser som finns för att utveckla arbetet mot prostitution och människohandel i Södertälje kommun. Vi är öppna för olika typer av samarbeten och vill ha kontakt med personer som kan bidra till arbetet.