Nyheter

Södertälje är nominerad till Årets kommunala innovation 2020

2019-12-13

Södertälje är en av tretton kommuner som är nominerade till Årets kommunala innovation 2020. Utmärkelsen premierar den kommun som skapat goda förutsättningar för innovation som bidragit till nya lösningar och betydande skillnad för medborgare och verksamhet. Södertälje är nominerade utifrån verksamheten på Telge tillväxt, ett bolag som har gått från en innovativ idé år 2011 till en hållbar och självfinansierad verksamhet som har lyckats med uppdraget att kraftigt minska ungdomsarbetslösheten.

Södertälje kommun ville med bildandet av Telge tillväxt pröva nya arbetssätt tillsammans med arbetsförmedlingen och näringslivet. Ett unikt samarbete skapades mellan kommunens helägda bolag Telge, en rad stora svenska företag och arbetsförmedlingen. År 2019 och ungdomsarbetslösheten har kraftigt minskat från 25 % till 7 % och över 1000 unga vuxna har gått från arbetslöshet till jobb eller studier tack vare bolagets verksamhet.

Syftet med Årets kommunala innovation 2020 är att uppmuntra och synliggöra kommunernas innovationsarbete och bidra till spridning av dessa. Bedömningskriterierna utgår från tre utgångspunkter; nyskapande och inspirerande kommun, samverkan och samproduktion samt sprida och informera.

Juryn består av representanter från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, danska Center for offentlig innovation, COI, och näringslivet. Vilken kommun som tilldelas utmärkelsen offentliggörs under den nationella välfärdskonferensen Future & Welfare 2020 som äger rum den 5 och 6 mars i Malmö.