Nyheter

Södertälje deltog i samordnad folkbokföringskontroll

2022-06-01

Södertälje och sju andra kommuner har samverkat med Skatteverket i en pilot för att göra kontroller inom folkbokföringen. Projektet har nationellt lett till 920 utredningar av misstänkt felaktig folkbokföring och rättat närmare 700 fel. Ungefär hälften av felen berörde personer som lämnat Sverige men fortfarande var folkbokförda här.

Kontrollen har gjorts på uppdrag av regeringen, som idag får en rapport som finns på skatteverket.se med resultat och beskrivningar av vad som framkommit i utredningarna. Södertälje, Borlänge, Botkyrka, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stockholm och Uppsala är de kommuner som deltagit.

Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige och många av befolkningens rättigheter och skyldigheter är beroende av att du är folkbokförd och var du ska anses vara bosatt. För att samhället ska fungera är det därför viktigt att folkbokföringen speglar befolkningens bosättning, identitet och familjerättsliga relationer korrekt.

Kommunerna har själva valt ut vilka typer av misstänkt felaktig folkbokföring de vill arbeta med i pilotuppdraget. Det handlar till exempel om felaktig folkbokföring kopplad till bland annat falsk trångboddhet, att medvetet folkbokföra sig på en annan adress än den man bor på och olovlig andrahandsuthyrning.

– Södertälje har valt att fokusera på oriktiga hyresförhållanden, eftersom vi vet att det är en bidragande orsak till att möjliggöra brott vilket ökar på otryggheten i samhället, säger Anna Flink, säkerhetschef i Södertälje kommun.

Kommunerna har lämnat uppgifter om misstänkta felaktigheter inom folkbokföringen vidare till Skatteverket. Exempelvis kan skolor notera att barn inte dyker upp vid skolstarten och kommunala bostadsbolag kan upptäcka olovliga andrahandsuthyrningar.

Skatteverket har utifrån tipsen gjort 920 utredningar. Av dem ledde 72 procent till ändringar. Dessa har hittills resulterat i 190 polisanmälningar om folkbokföringsbrott och 59 underrättelser om misstänkt felaktiga utbetalningar.

Det vanligaste felet, cirka hälften av fallen, var personer som lämnat Sverige utan att anmäla utflytt till folkbokföringen. Det kan finnas många skäl till det, till exempel oavsiktligt i form av okunskap eller avsiktligt för att erhålla svarta inkomster, behålla hyreskontrakt eller bidrag, till exempel barnbidrag.

Pilotkontrollen har även arbetat med att utveckla gemensamma arbetsmetoder för att få bukt med problemen. Där har Södertälje kommun kunnat bidra med flera av de arbetssätt som man utvecklat de senaste tio åren.

– I Södertälje arbetar vi med att dela kunskap mellan myndigheter och hyresvärdar för att få en sammanhållen bild och motverka oriktiga hyresförhållanden. Det har varit en framgångsrik arbetsmetod, säger Anna Flink.

Skatteverket föreslår i rapporten att myndigheter ska få dela information med varandra. Man vill även ha en samlad identitetsförvaltning, som ger äkta och unika identiteter. För att uppnå det krävs biometriska data, exempelvis fingeravtryck, som både kan delas och kopplas till digitala identiteter.

– Att samverka ger stora positiva effekter, även om det tar mycket tid och resurser, säger Anders Klaar, samordnare av kontrollen inom Skatteverket.  Vi behöver bättre kontrollverktyg och förutsättningar för att effektivt säkerställa rätt i folkbokföringen.