Nyheter

Södertälje föregångskommun enligt Brottsförebyggande rådet

2021-05-06

Södertälje kommun föreläste under onsdagen om kommunens erfarenhet av välfärdsbrott på Brottsförebyggande rådets (BRÅ) nätverksträff för lokalt brottsförebyggande arbete. Södertälje var inbjuden då kommunen enligt BRÅ ”är en föregångskommun inom arbetet med att systematiskt och kunskapsmässigt förebyggande ekonomisk brottslighet”.

Södertälje kommuns arbete mot den form av ekonomisk brottslighet som kallas välfärdsbrott har gett Södertälje en position där många andra organisationer vänder sig till Södertälje som stöd och inspiration för sitt eget arbete mot välfärdsbrottslighet. Enligt Carl Gynne, utredare vid BRÅ och ansvarig för nätverket/träffen har kommunen ” därtill byggt upp en specifik kunskap om brott mot välfärden som få andra har, vilket gör den viktig på så sätt att det går att göra skillnad, och att det ytterst handlar om rättssäkerhet gentemot medborgarna.”

BRÅ har av regeringen i uppdrag att stödja utvecklingen av det lokala brottsförebyggande arbetet över hela Sverige. Som en del av detta anordnas bland annat nätverksträffar för att förbättra och förstärka det lokala brottsförebyggande arbetet. Södertälje kommuns säkerhetschef Anna Flink föreläste under onsdagen på BRÅ:s nätverkträff  under rubriken ”Att bygga myndighetssamverkan mot välfärdsbrottslighet” för representanter för länsstyrelser, polisregioner, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten.

Inbjudna talare vid tidigare nätverksträffar har varit allt från internationella experter inom specifika ämnen till praktiker inom framgångsrika lokala projekt. Utöver Södertälje kommun deltog även Malmö kommun och Tranemo kommun som goda exempel i nätverksträffen.