Nyheter

Södertälje kommun behåller sin höga kreditvärdighet

Stadshuset exteriör bild.

2021-06-10

Kreditbedömningsinstitutet Standard & Poor's (S&P) Global Ratings ger, liksom de senaste åren, Södertälje kommuns kreditvärdighet betyget AA+, vilket är den näst högsta nivån.

Den rapport som S&P Global Ratings publicerade den 4 juni 2021 visar att Södertälje kommun har en hög kreditrating/kreditvärdighet. Det är viktig eftersom en hög kreditvärdighet är en bekräftelse på att kommunen har en god och stabil ekonomi. En bedömning av kreditvärdigheten påverkar lånevillkoren och en god kreditvärdighet gör att lånekostnaderna kan hållas nere.

Kvitto på målmedvetet arbete

- Vi är mycket nöjda med vår höga rating och att vi förstärker den så kallade outlooken till ”stable”, säger kommunens tillförordade ekonomi- och finansdirektör Erika Svensson. Det ökar våra möjligheter till billig finansiering framöver vilket är viktigt för vår fortsatta utveckling av Södertälje. Det är också ett kvitto på vårt målmedvetna arbete med god ordning och reda i kommunkoncernens ekonomi.

Kommunens senaste ratingbetyg juni 2021

  • långfristig rating: AA+/Stable
  • kortfristig rating: A-1+

Här kan du läsa mer om finansiell information