Nyheter

Södertälje kommun har deltagit i totalförsvarsövning

Genrebild som visar personer från civilförsvaret. Foto: Försvarsmakten.

2021-11-11

Den första nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år har genomförts. Under november deltog Södertälje kommun med representanter från tjänstemannasidan.

Övningen, TFÖ 2020, leds och samordnas gemensamt av Försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Deltagare är myndigheter, kommuner, länsstyrelser, regioner, näringsliv, frivilliga försvarsorganisationer. Övningen startade 2019 och avslutas vid årsskiftet 2021/2022.

Målet med övningen är att skapa förutsättning för det civila och militära försvaret att tillsammans och under höjd beredskap:

  • Skydda samhällsviktiga funktioner
  • Värna civilbefolkningen
  • Försvara landet mot väpnat angrepp

Södertälje kommun har tillsammans med övriga deltagare bland annat övat på att tydliggöra roller, ansvar, hur samverkan kan ske på regional och lokal nivå i ett läge där det är höjd beredskap och Sverige är under väpnat angrepp. Övningen är en möjlighet för kommunen att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare.

Varför genomförs TFÖ 2020?

Sveriges riksdag och regering har beslutat att Sverige ska återuppta totalförsvarsplaneringen. Som ett led i att stärka totalförsvaret genomförs TFÖ 2020. Sverige ska klara svåra utmaningar  och påfrestningar i både krig och fred. Förmågan att möta krigsfara stärks genom den här typen av övningar.

Mer information

MSB Totalförsvarsövning 2020

Försvarsmakten Totalförsvarsövning 2020